Utorak, 18. januar 2005. - Četvrtak, 17. februar 2005.

Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini

Predsednik Narodne skupštine Predrag Marković sazvao je, na zahtev 94 narodna poslanika, Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini za 18. januar u 10,00 časova.


Predsednik Narodne skupštine Predrag Marković sazvao je, na zahtev 94 narodna poslanika, Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini za 18. januar u 10,00 časova. U zahtevu za održavanje vanrednog zasedanja utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja, koji je podnela Vlada Republike Srbije;

2. Predlog zakona o železnici, koji je podnela Vlada Republike Srbije;

3. Predlog zakona o poštanskim uslugama, koji je podnela Vlada Republike Srbije;

4. Predlog zakona o posredovanju – medijaciji, koji je podnela Vlada Republike Srbije;

5. Predlog zakona o izmeni Zakona o Akcionom planu harmonizacije ekonomskih sistema država članica državne zajednice Srbija i Crna Gora radi sprečavanja i uklanjanja prepreka slobodnom protoku ljudi, robe, usluga i kapitala, koji je podnela Vlada Republike Srbije;

6. Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj, koji je podnela Vlada Republike Srbije;

7. Predlog zakona o radu, koji je podnela Vlada Republike Srbije;

8. Predlog porodičnog zakona, koji je podnela Vlada Republike Srbije;

9. Predlog zakona o javnim agencijama, koji je podnela Vlada Republike Srbije;

10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, koji je podnela Vlada Republike Srbije;

11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Akcijskom fondu, koji je podnela Vlada Republike Srbije;

12. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, koji je podnela Vlada Republike Srbije;

13. Predlog zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita, odnosno zajmova, koji je podnela Vlada Republike Srbije;

14. Statut Narodne banke Srbije, koji je podnela Narodna banka Srbije;

15. Izveštaj o poslovanju Komisije za hartije od vrednosti za 2003. godinu, sa godišnjim računom i izveštajem ovlašćenog revizora, koji je podnela Komisija za hartije od vrednosti;

16. Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2004. godinu, koji je podnela Komisija za hartije od vrednosti;

17. Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2005. godinu, koji je podnela Komisija za hartije od vrednosti;

18. Izbor članova Saveta Republičke radiodifuzne agencije sa lista koje su podneli ovlašćeni predlagači;

19. Izbor članova Nacionalnog prosvetnog saveta;

20. Predlog odluke o primeni imuniteta prema narodnom poslaniku Darku Glišiću, koji je podneo Administrativni odbor;

21. Predlog odluke o utvrđivanju arhivske građe koja se čuva u Muzeju «Nikole Tesle» kao Lični fond Nikole Tesle, za kulturno dobro od izuzetnog značaja, koji je podnela Vlada Republike Srbije;

22. Prestanak funkcije i izbor nosilaca pravosudnih funkcija.

Prvog dana rada (18. januar) Narodna skupština je obavila raspravu u načelu i pojedinostima o Predlogu zakona sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja. Predlog zakona obrazložila je ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ivana Dulić – Marković.

U nastavku rada, narodni poslanici su otpočeli načelnu raspravu o Predlogu zakona o železnici, koji je obrazložio ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić.

Drugog dana rada (19. januar) Narodna skupština okončala je načelni pretres o Predlogu zakona o železnici i započela raspravu o amandmanima.

Trećeg dana rada (24. januar) Narodna skupština je zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o železnici.

U nastavku rada, Narodna skupština je obavila pretres u načelu o Predlogu zakona o poštanskim uslugama.

Četvrtog dana rada (25. januar) Narodna skupština je zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o poštanskim uslugama i započela načelni pretres o Predlogu zakona o posredovanju-medijaciji.

Petog dana rada (26. januar) Narodna skupština je zaključila načelni i pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o posredovanju-medijaciji i o Predlogu zakona o izmeni Zakona o akcionom planu harmonizacije ekonomskih sistema država članica zajednice Srbija i Crna Gora radi sprečavanja i uklanjanja prepreka slobodnom protoku ljudi, robe, usluga i kapitala.

Šestog dana rada (31. januar) Narodna skupština je obavila pretres u načelu i u pojedinostima o Predlogu Zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj.

U nastavku rada, Narodna skupština je otvorila pretres u načelu o Predlogu Zakona o radu.

Sedmog dana rada (1. februar) Narodna skupština je zaključila pretres u načelu i otpočela pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o radu.

Narodna skupština je osmog dana rada (2. februar) nastavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o radu.

Devetog dana rada (3. februar) narodna skupština je nastavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o radu.

Desetog dana rada (7. februar) Narodna skupština je nastavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o radu.

Narodna skupština je jedanaestog dana rada (8. februar) nastavila pretres Predloga zakona o radu u pojedinostima.

Narodna skupština je i dvanaestog dana rada (9. februar) vodila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o radu.

Narodna skupština je trinaestog dana rada (10. februar) zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o radu i otpočela pretres u načelu o Predlogu porodičnog zakona.

Četrnaestog dana rada (11. februar) Narodna skupština je nastavila načelni pretres o Predlogu porodičnog zakona.

Petnaestog dana rada (16. februar) Narodna skupština je zaključila pretres u načelu i u pojedinostima o Predlogu porodičnog zakona i Predlogu zakona o javnim agencijama.

Na početku šesnaestog dana rada (17. februar) predsednik Predrag Marković je obavestio narodne poslanike da je ovlašćeni predstavnik podnosioca Zahteva za održavanje ovog zasedanja u njihovo ime, a posle konsultacija sa predsednicima poslaničkih grupa povukao iz dnevnog reda tačke 10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21. i 22.

Narodna skupština je, u nastavku rada, obavila jedinstveni pretres o izboru članova Saveta Republičke radiodifuzne agencije sa lista koje su podneli ovlašćeni predlagači.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda, predsednik Narodne skupštine Predrag Marković je odredio Dan za glasanje odmah po završetku rasprave.

Narodna skupština je u Danu za glasanje usvojila u celini Predlog zakona o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja, Predlog zakona o železnici, Predlog zakona o poštanskim uslugama, Predlog zakona o posredovanju-medijaciji, Predlog zakona o izmeni Zakona o Akcionom planu harmonizacije ekonomskih sistema država državne zajednice Srbija i Crna Gora radi sprečavanja i uklanjanja prepreka slobodnom protoku usluga i kapitala, kao i Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj.

U nastavku rada, Narodna skupština je usvojila u celini Predlog zakona o radu, Predlog porodičnog zakona i Predlog zakona o javnim agencijama.

Izborom članova Saveta Republičke radiodifuzne agencije sa lista koje su podneli ovlašćeni predlagači, Narodna skupština je obavila odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, nakon čega je predsednik Marković zaključio Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2