2. mart 2020. Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini

2. mart 2020. Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini

Ponedeljak, 2. mart 2020.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini za ponedeljak, 2. mart 2020. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Himnu Republike Srbije na početku sednice izveo je hor Vojske Srbije.

U nastavku rada, Narodna skupština utvrdila je dnevni red sednice:

  1. Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, koji su podneli narodni poslanici Marijan Rističević, Đorđe Komlenski i Bojan Torbica;

  2. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, koji je podnela Vlada;

  3. Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan, koji je podnela Vlada i

  4. Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, koji je podnela Poslanička grupa Stranka moderne Srbije.
Narodni poslanici prihvatili su predlog dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 2. i 3. dnevnog reda sednice.

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika i na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala je prestanak mandata pre isteka vremena na koje je izabran narodni poslanik Vera Paunović, danom nastupanja smrti.

Narodna skupština započela je i do kraja dana obavila načelni pretres o Predlogu zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, koji je narodnim poslanicima obrazložio predstavnik predlagača narodni poslanik Marijan Rističević.

Drugog dana, 3. marta, pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici dr Muamer Bačevac, Aleksandar Šešelj, Neđo Jovanović, Đorđe Vukadinović, Marijan Rističević i prof. dr Marko Atlagić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku sednice, Narodna skupštine započela je i vodila zajednički jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka i Predlogu zakona o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan, koje je narodnim poslanicima obrazložio predstavnik predlagača ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Tokom sednice, Narodna skupština je na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja i shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika konstatovala potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Slobodanu Veličkoviću, izabranom s Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE.

U nastavku rada, Narodna skupština završila je zajednički jedinstveni pretres o tačkama 2. i 3. dnevnog reda sednice.

Na kraja dana, Narodna skupština razmotrila je i Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, koji je podnela Poslanička grupa Stranka moderne Srbije.

Trećeg dana rada, 4. marta, Narodna skupština vodila je i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji.

Tokom sednice novoizabrani narodni poslanik Slobodan Veličković, izabran s Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE, položio je zakletvu, nakon čega mu je predsednica Narodne skupštine Maja Gojković poželela uspešan rad.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, potpredsednik Narodne skupština Veroljub Arsić odredio je sredu, 4. mart, sa početkom u 15.20 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 4. marta, Narodna skupština usvojila je, većinom glasova narodnih poslanika, Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, koji su podneli narodni poslanici Marijan Rističević, Đorđe Komlenski i Bojan Torbica, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, koji je podnela Vlada, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan, koji je podnela Vlada. Narodna skupština usvojila je i Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, koji je podnela Poslanička grupa Stranka moderne Srbije.

U Danu za glasanje Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom zasedanja i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupština Maja Gojković zaključila je Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja narodne skupštine u 2020. godini.


Video (12)

Ponedeljak, 2. mart 2020. | Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini 02.03.2020.(I)

Ponedeljak, 2. mart 2020. | Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini 02.03.2020.(II)

Ponedeljak, 2. mart 2020. | Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini 02.03.2020.(III)

Ponedeljak, 2. mart 2020. | Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini 02.03.2020.(IV)

Utorak, 3. mart 2020. | nastavak Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini 03.03.2020.(I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 7


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
subota, 28. januar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja