6. mart 2018. Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini

6. mart 2018. Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini

Utorak, 6. mart 2018.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini za utorak, 6. mart, sa početkom u 10 časova.


Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Marko Đurišić, Jovan Jovanović, dr Dijana Vukomanović, Ivan Kostić, Radoslav Milojičić, Ljupka Mihajlovska, Aleksandar Šešelj, Josip Broz, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština konstatovala je, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, prestanak mandata, pre isteka vremena na koji su izabrana, narodnoj poslanici Vesni Rakonjac, danom podnošenja ostavke.

U nastavku rada Narodna skupština je, na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala potvrđivanje mandata narodnoj poslanici Sandri Božić, sa izborne liste Aleksandar Vučić- Srbija pobeđuje.

Narodni poslanici prihvatili su predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 18. i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 19. do 32. dnevnog red sednice.

U nastavku rada Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o strancima, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o azilu i privremenoj zaštiti, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o graničnoj kontroli, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o nacionalnom DNK registru, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o jedinstvenom matičnom broju građana, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, koji je podnela Vlada;
 10. Predlog zakona o izmenama Zakona o javnom redu i miru, koji je podnela Vlada;
 11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o policijskoj saradnji, koji je podnela Vlada;
 12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Federalne službe obezbeđenja Ruske Federacije o saradnji i zajedničkom delovanju, koji je podnela Vlada;
 13. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa, koji je podnela Vlada;
 14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, koji je podnela Vlada;
 15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola, koji je podnela Vlada;
 16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola, koji je podnela Vlada;
 17. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Švedske o saradnji u oblasti sprovođenja zakona, koji je podnela Vlada;
 18. Predlog zakona o potvrđivanju Radnog aranžmana između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Agencije Evropske unije za obuku organa za sprovođenje zakona (CEPOL), koji je podnela Vlada;
 19. Predlog odluke o izboru predsednika Saveta guvernera Narodne banke Srbije, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
 20. Predlog odluke o izboru direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
 21. Predlog odluke o prestanku funkcije člana Komisije za hartije od vrednosti, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
 22. Predlog odluke o izboru predsednika i članova Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, koji je podnela Vlada;
 23. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva;
 24. Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca;
 25. Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca;
 26. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog apelacionog suda, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
 27. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Sadu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
 28. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Leskovcu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
 29. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Pazaru, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
 30. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva;
 31. Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, koji je podneo narodni poslanik Saša Radulović;
 32. Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, koji je podneo narodni poslanik Goran Ćirić;
Drugog dana rada, 7. marta, Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o tačkama 1. do 18. dnevnog reda sednice. Predložene zakone narodnim poslanicima obrazložio je predstavnik predlagača, potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović.

Na početku trećeg dana rada, 8.marta, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić čestitao je Međunarodni dan žena, 8.mart.

Pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof.dr Vojislav Šešelj, Marinika Tepić, Miroslav Aleksić, dr Sanda Rašković Ivić, Milija Miletić, Nada Lazić, dr Ana Stevanović, Zoran Radojičić, Neđo Jovanović, Gordana Čomić i prof.dr Marko Atlagić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština nastavila je, i do kraja dana obavila, zajednički načelni pretres o tačkama 1. do 18.dnevnog reda sednice.

Četvrtog dana rada, 9. marta, Narodna skupština je započela zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka 19. do 32. dnevnog red sednice.

Predloge odluka obrazložili su predstavnici predlagača, predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava dr Aleksandra Tomić, izborni član Visokog saveta sudstva Ivan Jovičić i izborni član Državnog veća tužilaca Sandra Kulezić.

Narodna skupština zaključila je zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka 19. do 32. dnevnog red sednice.

U toku rada, Narodna skupština je, u skladu sa članom 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, većinom glasova narodnih poslanika uvrstila dva predloga odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine, koje je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka i Predlog za razrešenje generalnog sekretara Narodne skupštine Svetislave Bulajić, koji je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, kao 33, 34. i 35. tačku dnevnog reda Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini.

Nakon što je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o tačkama 33, 34. i 35. dnevnog reda, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine prof. dr Vladimir Marinković odredio je petak, 9. mart sa početkom u 16.08 časova, kao Dan za glasanje o tačkama 33 - 35. dnevnog reda Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini.

Dan za glasanje o tačkama 33, 34. i 35. dnevnog reda

U Danu za glasanje, Narodna skupština je većinom glasova usvojila dva predloga odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine, koje je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka. U Danu za glasanje, Narodna skupština je razrešila Svetislavu Bulajić dužnosti generalnog sekretara Narodne skupštine.

Petog dana rada, 12. marta, Narodna skupština vodila je pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda - Predlogu zakona o strancima.

Na osnovu člana 90. stav 1. Poslovnika narodne skupštine, sednici je prisustvovao predstavnik predlagač, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović.

Šestog dana rada, 13. marta, pre prelaska na dnevni red, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Vojislav Šešelj, Jovan Jovanović, Đorđe Komlenski, Marko Đurišić, Đorđe Vukadinović, Olena Papuga, Gordana Čomić, Tatjana Macura, Boško Obradović, Neđo Jovanović i Željko Sušec zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada Narodna skupština je nastavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o strancima.

Sedmog dana rada, 14. marta, Narodna skupština vodila je i zaključila pretres u pojedinostima o tačkama 1. do 10. dnevnog reda sednice.

Tokom rada predsedavajući sednici potpredsednik Narodne skupštine prof. dr Vladimir Marinković pozdravio je u ime Narodne skupštine i u lično ime delegaciju Republike Koreje na čelu sa potpredsednikom Parlamenta Republike Koreje Đu Son Parkom, koji su pratili deo sednice.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu u načelu i u pojedinostima o tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić, odredio je četvrtak, 22. mart 2018. godine, sa početkom u 10.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama 1. do 32. dnevnog reda Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini.

Dan za glasanje o tačkama 1. do 32. dnevnog reda

U Danu za glasanje, 22. marta, Narodna skupština je većinom glasova usvojila Predlog zakona o strancima, Predlog zakona o azilu i privremenoj zaštiti, Predlog zakona o graničnoj kontroli, Predlog zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, Predlog zakona o nacionalnom DNK registru, Predlog zakona o jedinstvenom matičnom broju građana, Predlog zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji i Predlog zakona o izmenama Zakona o javnom redu i miru.

Tokom rada predsedavajući sednici potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić pozdravio je u ime Narodne skupštine i u lično ime đake gimnazije „Krеativno Pero“ koji su sa galerije velike sale, pratili deo sednice Narodne skupštine.

Narodna skupština je u nastavku sednice usvojila i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o policijskoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Federalne službe obezbeđenja Ruske Federacije o saradnji i zajedničkom delovanju, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Švedske o saradnji u oblasti sprovođenja zakona, Predlog zakona o potvrđivanju Radnog aranžmana između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Agencije Evropske unije za obuku organa za sprovođenje zakona (CEPOL).

Narodni poslanici usvojili su i Predlog odluke o izboru predsednika Saveta guvernera Narodne banke Srbije, Predlog odluke o izboru direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama, Predlog odluke o prestanku funkcije člana Komisije za hartije od vrednosti, Predlog odluke o izboru predsednika i članova Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, Predlog odluke o izboru predsednika sudova, Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca bez osporenih kandidata, koje Narodna skupština nije izabrala, Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog apelacionog suda, Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Sadu, Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Leskovcu, Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Pazaru, Predlog odluke o izboru predsednika sudova, Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije i Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom zasedanja i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.


Video (30)

Utorak, 6. mart 2018. | Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 06.03.2018. (I)

Utorak, 6. mart 2018. | Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 06.03.2018. (II)

Utorak, 6. mart 2018. | Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 06.03.2018. (III)

Utorak, 6. mart 2018. | Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 06.03.2018. (IV)

Sreda, 7. mart 2018. | nastavak Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 07.03.2018. (I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 25


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30