7. mart 2013. Pripadnici počasne jedinice Vojske Srbije ispred Narodne skupštine pred Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini

7. mart 2013. Pripadnici počasne jedinice Vojske Srbije ispred Narodne skupštine pred Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini

Četvrtak, 7. mart 2013.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini

Potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač sazvala je Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini, za četvrtak, 7. mart 2013. godine, sa početkom u 10 časova.


Prvoj sednici predsedavala je potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač.
Na početku Prvog redovnog zasedanja, državnu himnu Republike Srbije izveo je Mešoviti crkveni hor “Sveti Jovan Krstitelj” iz Bačke Palanke.

Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije, koji je podnela Vlada,

2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju, koji je podnela Vlada,
3. Predlog zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, koji je podnela Vlada
4. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije, koji je podnela Vlada,
5. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (Projekat železnička stanica Beograd Centar – Faza I), koji je podnela Vlada,

6. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je podnela Vlada,
7. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti odbrane, koji je podnela Vlada,
8. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, koji je podnela Vlada,

9. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, koji je podnela Vlada,
10. Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije,
11. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač,
12. Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije, sa ispravkom.

Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika odlučila da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. i 2. dnevnog reda sednice, zajednički jedinstveni pretres o tačkama 4, 5, 6, 7, 8. i 9. dnevnog reda sednice i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 10. i 11. dnevnog reda.
Na početku rada, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Zaharije Trnavčević, Olgica Batić, Milorad Stošić, Bojan Đurić, Dubravka Filipovski, Predrag Marković, dr Slobodan Samardžić, prof. dr Dušan Milisavljević i dr Dragomir Karić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.
U prepodnevnom delu sednice, Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o efikasnom korišćenju energije i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju. Predložene zakone obrazložila je ministarka energetike, razvoja i životne sredine Zorana Mihajlović.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. i 2. dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 8. marta, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Konstantin Arsenović čestitao je svim ženama Srbije, posebno narodnim poslanicama, Međunarodni dan žena 8. mart.

Narodna skupština nastavila je rad načelnim pretresom Predloga zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, koji je narodnim poslanicima predstavio ministar građevinarstva i urbanizma Velimir Ilić.

Predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Konstantin Arsenović obavestio je narodne poslanike da deo sednice, sa galerije Velike sale Doma Narodne skupštine prate studenti Pravnog fakulteta i Evropske asocijacije studenata prava i pozdravio ih u ime narodnih poslanika i u svoje ime.

Do kraja rada, Narodna skupština vodila je načelni pretres o Predlogu zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole.

Trećeg dana, 11. marta, Narodna skupština nastavila je rad načelnim pretresom o Predlogu zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, koji je obrazlagao ministar građevinarstva i urbanizma Velimir Ilić.

U prepodnevnom delu rada Narodna skupština obavila je načelni pretres o ovom Predlogu zakona i nastavila rad zajedničkim jedinstvenim pretresom o tačkama 4, 5, 6, 7, 8. i 9. dnevnog reda sednice, koje je obrazložio predstavnik predlagača, ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić.

Do kraja dana Narodna skupština obavila je zajednički jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije, Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (Projekat železnička stanica Beograd Centar – Faza I), Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti odbrane, Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja.

Narodna skupština obavila je i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 10. i 11. dnevnog reda sednice, odnosno, o Predlogu odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije i o Predlogu odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač, kao i jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije, sa ispravkom.

Predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač, obavestila je narodne poslanike da će Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini biti prekinuta, radi održavanja Prve posebne sednice Narodne skupštine u 2013. godini.

Četvrtog dana, 13. marta, Narodna skupština je, u prepodnevnom delu sednice, vodila i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o efikasnom korišćenju energije.

U popodnevnom delu rada, Narodna skupština započela je raspravu o amandmanima podnetim na Predlog zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole.

Petog dana, 14.marta, Narodna skupština nastavila je rad raspravom u pojedinostima o Predlogu zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole.
Pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Žika Gojković, Olena Papuga, Miroslav Markićević, Zoran Ostojić, Jelena Travar Miljević, Slobodan Samardžić, Vesna Marjanović i Ljubiša Stojmirović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.
U prepodnevnom delu rada, Narodna skupština obavila je raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole.
Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač, odredila je petak, 15.mart, sa početkom u 11 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013.godini.


Dan za glasanje


U Danu za glasanje, 15. marta, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju.

Većinom glasova narodnih poslanika usvojen je Predlog zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole.

Narodni poslanici su većinom glasova usvojili Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (Projekat železnička stanica Beograd Centar – Faza I), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti odbrane, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja.
Narodna skupština je većinom glasova usvojila Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama i Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije .
U danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su tokom Prve sednice Prvog redovnog zasedanja ukazivali narodni poslanici i odlučila da ni u jednom slučaju Poslovnik nije povređen.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsednik Narodne skupštine mr Nebojša Stefanović zaključio je Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30