Ponedeljak, 27. mart 2006. - Ponedeljak, 3. april 2006.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2006. godini

Na početku Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2006. godini, koju je predsednik Narodne skupštine Predrag Marković sazvao za 20. mart, pa odložio za 27. mart,kako bi se razmotrio veći broj amandmana na predloge akata iz predloženih dnevnih redova Prve i Druge sednice, Narodna skupština je konstatovala da je narodnom poslaniku Goranu Iliću prestao mandat danom podnošenja ostavke.Na početku Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2006. godini, koju je predsednik Narodne skupštine Predrag Marković sazvao za 20. mart, pa odložio za 27. mart,kako bi se razmotrio veći broj amandmana na predloge akata iz predloženih dnevnih redova Prve i Druge sednice, Narodna skupština je konstatovala da je narodnom poslaniku Goranu Iliću prestao mandat danom podnošenja ostavke.

Narodni poslanici koji su to želeli odali su minutom ćutanja poštu preminulom predsedniku SPS i bivšem predsedniku SR Jugoslavije i Srbije Slobodanu Miloševiću.

Drugog dana rada (28. mart) Narodna skupština je konstatovala potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Dragoljubu Vojinoviću, izabranom sa Izborne liste Demokratska stranka Srbije-Vojislav Koštunica.

Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

1. Izbor nosilaca pravosudnih funkcija:

- Predlog odluke o izboru predsednika suda, broj119-119/06, koji je podneo Visoki savet pravosuđa,

- Predlog odluke o izboru sudija, broj 119-118/06, koji je podneo Visoki savet pravosuđa,

- Predlog odluke o izboru predsednika sudova, broj 119-184/06, sa ispravkom, koji je podneo Visoki savet pravosuđa,

- Predlog odluke o izboru sudija, broj 119-185/06, sa ispravkom koji je podneo Visoki savet pravosuđa,

- Predlog odluke o izboru sudija, broj 119-441/06, koji je podneo Visoki savet pravosuđa,

- Predlog odluke o izboru predsednika sudova, broj 119-644/06, koji je podneo Visoki savet pravosuđa,

2. Izbor članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje , na osnovu predloga ovlašćenih predlagača: Konferencije univerziteta Srbije, Konferencije direktora viših škola Srbije, Vlade Republike Srbije i Izvršnog veća AP Vojvodine,

3. Razrešenje i izbor predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta,

4. Izbor članova Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, na predlog ovlašćenih predlagača: Udruženja pravnika Srbije, Naučnog društva ekonomista, Vlade Republike Srbije i Privredne komore Srbije,

5. Predlog odluke o izboru člana Saveta Narodne banke Srbije, koji je podneo Odbor za finansije,

6. Predlog za izbor zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja, koji je podneo Poverenik za informacije od javnog značaja.

U nastavku rada, do kraja radnog dana, Narodna skupština je obavila

jedinstveni pretres o predlozima odluka o izboru nosilaca pravosudnih fiunkcija.

Trećeg dana rada (29. 03.2006.) Narodna skupština je obavila jedinstveni pretres o predlozima ovlašćenih predlagača za izbor članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, zatim, jedinstveni pretres o razrešenju i izboru predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta, kao i o izboru članova Saveta Komisije za zaštitu konkurencije

U nastavku rada, Narodna skupština je obavila jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru člana Saveta Narodne banke Srbije i Predlogu za izbor zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda, predsedavajući Zoran Anđelković, potpredsednik Narodne skupštine odredio je 3. april 2006. godine, u 10 časova, kao dan za glasanje o svim tačkama djnevnog reda prve sednice Prvog redovnog zasedanja narodne skupštine Republike srbije u 2006. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje (3. april) Narodna skzupština je izabrala nosioce pravosudnih funkcija prema predlozima Visokog saveza pravosuđa, osim jednog sudije okružnog suda, čiju je kandidaturu osporio narodni poslanik Žarko Obradović.

Narodna skupština je, od 16 članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koje bira Narodna skupština, izabrala devet članova iz reda redovnih profesora, vrhunskih naučnika, odnosno umetnika sa međunarodno priznatim radovima ili osvedočenim doprinosom nacionalnoj kulturi na predlog Konferencije univerziteta Srbije, dva člana iz reda profesora strukovnih studija na predlog Konferencije akademija strukovnih studija i četiri člana iz reda istaknutih ličnosti iz oblasti nauke, kulture, prosvete, umetnosti, odnosno privrede od kojih tri člana na predlog Vlade, a jednog člana na predlog Izvršnog veća Autonomne pokrajine Vojvodine.

U nastavku rada, Narodna skupština je razrešila akademika Mihaila Đurića funkcije predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta, a izabrala dr Aleksandra Jovanovića za predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta.

Narodna skupština je izabrala članove saveta Komisije za zaštitu konkurencije i usvojila predloge odluka o izboru člana Saveta Narodne banke Srbije i zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje o njima, predsednik Narodne skupštine Predrag Marković je zaključio Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2006. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5