3. oktobar 2017. Prva sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini

3. oktobar 2017. Prva sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini

Utorak, 3. oktobar 2017.

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini za utorak, 3. oktobar, sa početkom u 10 časova.


Himnu Republike Srbije na početku sednice izveo je hor kulturno-prosvetnog društva Karpati iz Vrbasa.

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković pozdravila je u svoje, i u ime narodnih poslanika, članove delegacije britanske grupe u Interparlamentranoj uniji, koja je pratila deo sednice sa galerije velike sale Narodne skupštine.

Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Vojislav Šešelj, Nataša Mićić, Sonja Pavlović, Đorđe Vukadinović, Miroslav Aleksić, dr Predrag Jelenković, Miloš Bošković, Boško Obradović, Balša Božović, Marijan Rističević i prof. dr Marko Atlagić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, od 22.septembra 2017.godine;
 6. Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, od 13.septembra 2017.godine;
 7. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska radikalna stranka, od 21.septembra 2017.godine;
 8. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka, od 21.septembra 2017.godine;
 9. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka, od 12.septembra 2017.godine;
 10. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska radikalna stranka, od 31.jula 2017.godine;
 11. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Nova Srbija – Pokret za spas Srbije i
 12. Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, od 25.septembra 2017.godine.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni pretres o tačkama 1. do 4, kao i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 5. do 11.dnevnog reda sednice.

U nastavku rada, Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Predlogu zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti i o Predlogu zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Predložene zakone narodnim poslanicima obrazložili su predstavnici predlagača, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.

Drugog dana rada, 4. oktobra, Narodna skupština vodila je zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Predlogu zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti i o Predlogu zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Sednici su prisustvovali predstavnici predlagača, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.

Trećeg dana rada, 5. oktobra, pre prelaska na dnevni red, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, Marinika Tepić, Nataša Sp. Jovanović, Enis Imamović, Milija Miletić, Marko Đurišić, Gordana Čomić, Branka Stamenković i Srđan Nogo, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Četvrtog dana rada, 6. oktobra, Narodna skupština je nastavila, i do kraja dana zaključila, zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Predlogu zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti i Predlogu zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Petog dana rada, 9. oktobra, Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka od 5. do 11. dnevnog reda, kao i jedinstveni pretres o tački 12. dnevnog reda sednice.

U nastavku rada Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima Predloga zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i započela pretres u pojedinostima Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. Sednici su prisustvovali potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija dr Rasim Ljajić i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

Šestog dana rada, 12. oktobra, pre prelaska na rad po dnevnom redu, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Fatmir Hasani, prof. dr Vojislav Šešelj, mr Ivan Kostić, Jovan Jovanović, Balša Božović, Ana Stevanović, Marijan Rističević i Aleksandar Marković, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština je nastavila i zaključila pretres u pojedinostima Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.

Narodna skupština konstatovala je, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, prestanak mandata, pre isteka vremena na koje su izabrani, narodnim poslanicima Ivanu Kariću, Branislavu Blažiću i Marku Gavriloviću, danom podnošenja ostavke.

Narodna skupština je, šestog dana rada, obavila pretres u pojedinostima Predloga zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti i Predloga zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.

Narodna skupština je, na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala potvrđivanje mandata narodnoj poslanici Mirjani Dragaš, izabranoj sa Izborne liste IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) Dragan Marković Palma“ i narodnim poslanicima Branku Popoviću i Bobanu Birmančeviću, izabranima sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE, nakon čega su narodni poslanici položili zakletvu.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu u načelu i u pojedinostima o tačkama dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, odredila je utorak, 17. oktobar 2017. godine, sa početkom u 10 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2017. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti i Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.
Na sednici je usvojen i Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska radikalna stranka, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska radikalna stranka i Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, od 25.septembra 2017.godine.

Narodna skupština nije usvojila Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Nova Srbija – Pokret za spas Srbije.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.


Video (19)

Utorak, 3. oktobar 2017. | Prva sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije 03.10.2017. (I)

Utorak, 3. oktobar 2017. | Prva sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije 03.10.2017. (II)

Utorak, 3. oktobar 2017. | Prva sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije 03.10.2017. (III)

Utorak, 3. oktobar 2017. | Prva sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije 03.10.2017. (IV)

Utorak, 3. oktobar 2017. | Prva sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije 03.10.2017. (V)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 14


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2