10 februar 2014. Predsednik Odbora za prava deteta informisao delegaciju eksperata Evropske komisije o rezultatima rada Odbora

10 februar 2014. Predsednik Odbora za prava deteta informisao delegaciju eksperata Evropske komisije o rezultatima rada Odbora

Ponedeljak, 10. februar 2014.

Predsednik Odbora za prava deteta informisao delegaciju eksperata Evropske komisije o rezultatima rada Odbora

Predsednik Odbora za prava deteta, dr Nebojša Stefanović, upoznao je delegaciju Evropske komisije za oblast prava deteta, koju su predvodile En Vandekerkofe (Ann Vanderkerckhove) i Margaret Tvit (Margaret Tuite), sa pravnim okvirom, u kontekstu člana 64 Ustava Republike Srbije i novim informacijama o podeli nadležnosti za pitanja deteta, uključujući kontrone i nadzorne uloge.


On ih je upoznao i sa delokrugom rada Odbora, ističući da je u okviru Odbora obrazovano pet radnih grupa:
-Radna grupa za praćenje primene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u segmentu inkluzivnog obrazovanja
-Radna grupa za praćenje primene Zakona o socijalnoj zaštiti u delu koji se odnosi na razvoj usluga u zajednici u kojoj je kljeučna podrška porodicama u kojima žive deca sa invaliditetom
-Radna grupa za praćenje primene Porodičnog zakona o delu koji se odnosi na zaštitu dece od porodičnog nasilja
-Radna grupa za praćenje primene Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica u delu koji se odnosi na učešće maloletnih lica u sudskim postupcima
-Radna grupa za praćenje primene Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, u segmentu dodele dečijih dodataka.
Stefanović je istakao je da je osnovni cilj bio usmeren na promenu svesti o neophodnosti poboljšanja i zaštite dečjih prava,a posebno smanjenje siromaštva, bolje zdravlje i zaštita dece sa posebnim potrebama. Pored Ustava Republike Srbije i Poslovnika Narodne Skupštine, Stefanović je naveo još neke od propisa značajnih za delokrug rada Odbora. To su pre svega Konvencija o pravima detea UN, a Vlada Republike Srbije takođe usvojila dokumenta kao što su Nacionalni plan akcije za decu, Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja i Nacionalni plan akcije za decu, kojim se definiše opšta politika zemlje prema deci, za period do 2015. godine. Republika Srbija je ratifikovala i Konvenciju o zatiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja. Govoreći o donetim zakonima Stefanović je naveo Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnicima i Zakon o izmenama i dopunama zakona o radu, koji između ostalog, propisuje da se zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme, taj ugovor produži do isteka korišćenja prava na odsustvo zbog rađanja i nege deteta.
Stefanović je naglasio da se značajan vid kontrolne uloge Odbora ogleda u organizovanju okruglih stolova, javnih slušanja i zajedničkih sednica sa drugim odborima u Narodnoj skupštini, kada neka od konkternih tema to zahteva.
Predsdnik Odbora je ukazao na značajnu saradnju Odbora sa UNICEF-om, kao stalnim partnerom, ali i kontinuiranu podršku UNDP-a i USAID-a. Partneri su i Centar za prava deteta, MODS, Udruženje Roditelj.
U 2014. godini, prioritetni cilj Odbora za prava deteta biće rešavanje problema dece prosjaka. Ključ je, prema oceni stručnjaka, da se ta deca više ne tretiraju kao počinioci krivičnih dela, već kao žrtve, ističe Stefanović.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
subota, 13. april
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja