10. decembar 2013. Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u razgovoru sa predstavnicama Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine - Srbija

10. decembar 2013. Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u razgovoru sa predstavnicama Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine - Srbija

Utorak, 10. decembar 2013.

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova razgovarao sa predstavnicama Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine - Srbija

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović razgovarao je danas sa predstavnicama Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine - Srbija (IFMSA Serbia) povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.


Meho Omerović je upoznao sagovornice sa aktivnostima Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i sa zakonodavnim aktivnostima Narodne skupštine, usmerenim na zaštitu prava pacijenata i unapređenje položaja osetljivih kategorija stanovništva. Omerović je ukazao da su tokom ovog saziva Narodne skupštine usvojeni Zakon o pravima pacijenata, Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama, kao i Zakon o izmenama Zakona o vanparničnom postupku, kojim se omogućuje upis u matične knjige rođenih pravno nevidljivim licima, među kojima je dominantna romska populacija.

Predstavnice Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine - Srbija Maša Davidović, Amela Hamidović, Kristina Mihajlovski i Biljana Tešić predstavile su aktivnosti ove organizacije, koja se bazira na volonterskom radu njenih članova. One su ukazale na ulogu studenta medicine u zdravstvenom obrazovanju romske populacije, psihosocijalnoj pomoći žrtvama nasilja, materijalnoj i psihološkoj podršci socijalno ugroženom stanovništvu, kao i na podizanju svesti stanovništva o ljudskim pravima.

Tokom razgovora su razmenjena mišljenja i o mogućoj saradnji Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine - Srbija sa Odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, u oblasti zštite prava pacijenata, a naročito u zdravstvenom obrazovanju romske populacije. Istakli su da bi od velike koristi i značaja bilo organizovati sednicu Odbora van sedišta Narodne skupštine, u određenoj lokalnoj sredini gde bi se uspostavio direktan kontakt i bliži rad sa pripadnicima romske populacije.