Petak, 3. februar 2023.

Predsednik Narodne skupštine sazvao Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije dr Vladimir Orlić sazvao je na zahtev 106 narodnih poslanika Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu, za subotu, 4. februar 2023. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Za ovu sednicu utvrđen je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, koji je podnela Vlada,
 2. Predlog zakona o izmenama Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata, koji je podnela Vlada,
 3. Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, koji je podnela Vlada,
 4. Predlog zakona o Visokom savetu tužilaštva, koji je podnela Vlada,
 5. Predlog zakona o izmenama Zakona o Ustavnom sudu, koji je podnela Vlada,
 6. Predlog zakona o sudijama, koji je podnela Vlada,
 7. Predlog zakona o uređenju sudova, koji je podnela Vlada,
 8. Predlog zakona o izmenama Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije, koji je podnela Vlada,
 9. Predlog zakona o javnom tužilaštvu, koji je podnela Vlada,
 10. Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, koji je podnela Vlada,
 11. Predlog zakona o Visokom savetu sudstva, koji je podnela Vlada,
 12. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, NLB Komercijalna banka A.D. Beograd i AIK banka a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, koji je podnela Vlada,
 13. Predlog zakona o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu na osnovu korišćenja sredstava stendbaj aranžmana (Stand-by Arrangement) odobrenih Republici Srbiji odlukom Odbora izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda od 19. decembra 2022. godine, koji je podnela Vlada ,
 14. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Obnova teretnog voznog parka Srbije) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada,
 15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Senegal o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je podnela Vlada,
 16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o međusobnom ukidanju viza za diplomatske i službene pasoše, koji je podnela Vlada,
 17. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o međusobnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša, koji je podnela Vlada,
 18. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont Evropa - okvirnom programu za istraživanje i inovacije, koji je podnela Vlada,
 19. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole u oblasti bezbednosti i javnog reda, koji je podnela Vlada,
 20. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o readmisiji lica koja nezakonito borave, koji je podnela Vlada,
 21. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje, koji je podnela Vlada,
 22. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Erazmus+ - programu Evropske unije za obrazovanje, obuke, mlade i sport, koji je podnela Vlada,
 23. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Severne Makedonije i Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o aranžmanima zemlje domaćina u vezi sa statusom Stalne organizacije Balkanskih vojnomedicinskih snaga i njenog osoblja, koji je podnela Vlada,
 24. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti, koji je podnela Vlada,
 25. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o vojnotehničkoj saradnji, koji je podnela Vlada,
 26. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Bangladeš o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je podnela Vlada,
 27. Predlog odluke o imenovanju stalnog sastava Republičke izborne komisije, koji je podneo predsednik Narodne skupštine,
 28. Predlog odluke o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podneo predsednik Narodne skupštine,
 29. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska stranka Zavetnici,
 30. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa "ALEKSANDAR VUČIĆ - ZAJEDNO MOŽEMO SVE",
 31. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa NADA-NOVI DSS-POKS i
 32. Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa UJEDINjENI – SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Sednica će biti održana u velikoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije, Trg Nikole Pašića 13.