12. april 2012. godine  Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić Dejanović u razgovoru sa članovima delegacije Evropskog udruženja sudija i tužilaca za demokratiju i slobode

12. april 2012. godine Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić Dejanović u razgovoru sa članovima delegacije Evropskog udruženja sudija i tužilaca za demokratiju i slobode

Četvrtak, 12. april 2012.

Predsednica sa delegacijom Evropskog udruženja sudija i tužilaca za demokratiju i slobode (MEDEL)

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof.dr Slavica Đukić Dejanović, koja zamenjuje predsednika Republike Srbije, razgovarala je sa članovima delegacije Evropskog udruženja sudija i tužilaca za demokratiju i slobode (MEDEL).


Članovi delegacije upoznali su predsednicu sa aktivnostima Udruženja i iskazali interes za reformu pravosuđa u Srbiji. Predsednica Đukić Dejanović je navela da je tendencija zakonodavca bila da standardi međunarodnog prava budu ugrađeni u naše zakone, te da stručnost i efikasnost budu realnost u funkcionisanju svih instanci pravosuđa.

U delegaciji Evropskog udruženja sudija i tužilaca za demokratiju i slobode (MEDEL) bili su stručnjaci iz Francuske i Nemačke sudije Simone Gaboriau i Hans-Ernst Bottcher.