Nedelja, 21. decembar 2014.

Predsednica Narodne skupštine sazvala Jedanaestu sednicu Drugog redovnog zasednja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014.godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Jedanaestu sednicu Drugog redovnog zasednja sa 12 tačaka dnevnog reda za ponedeljak, 22. decembra, sa početkom u 10 časova.


Na dnevnom redu je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu.

Pred poslanicima će biti Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. Godinu.

Poslanici će razmatrati Predlog zakona o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dodatu vrednost i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Među tačkama dnevnog reda su i Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Na dnevnom redu su i Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, ''AIK Banka'' a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, po zaduženju Javnog preduzeća ''Srbijagas'' Novi Sad, Predlog zakona o preuzimanju obaveza privrednog društva Air Serbia a.d. Beograd prema pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga i isporučenih roba i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji za kreditnu liniju za Agenciju za osiguranje depozita između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Sednica će se održati u Velikoj sali Doma Narodne skupštine.