Sreda, 21. decembar 2016.

Predsednica Narodne skupštine sazvala Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Sedmu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini za četvrtak, 22. decembar, sa početkom u 15 časova.


Predsednica je predložila da Narodna skupština na ovoj sednici razmatra 27 tačaka dnevnog reda, i to: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima i Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koje je podnela Vlada.

Predloženo je da se razmatra Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je sve podnela Vlada.

Predsednica je predložila da Narodna skupština razmotri Predlog zakona o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija ''HIP - Petrohemija'', Pančevo, prema privrednom društvu ''Naftna industrija Srbije'' a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, Predlog zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana i Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, koje je sve podnela Vlada.

Pred narodnim poslanicima naći će se i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac), između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koje je podnela Vlada.

Za ovu sednicu predloženo je razmatranje Predloga autentičnog tumačenja odredaba člana 1, člana 5. stav 1. i člana 53. st. 1. i 2. Zakona o eksproprijaciji i Predloga autentičnog tumačenja odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koje je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, razmatranje Predloga odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i razmatranje Predloga odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije i Predloga odluke o izboru dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koje je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Takođe, predsednica je predložila da narodni poslanici razmotre Izbor člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, sa liste kandidata koju je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, zatim Izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, sa lista kandidata koje su podneli ovlašćeni predlagači: udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece i univerziteti akreditovani u Republici Srbiji, kao i Izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, sa liste kandidata, koju je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka.

Sednica će se održati u Velikoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije, Trg Nikole Pašića 13.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
subota, 24. septembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja