Subota, 20. februar 2016.

Predsednica Narodne skupštine sazvala Šesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je na zahtev Vlade, Šesto vanredno zasedanje Narodne skupštine u 2016. godini za ponedeljak, 22. februara sa početkom u 10.00 časova.


U zahtevu za održavanje Šestog vanrednog zasedanja utvrđen je dnevni red sa 14 tačaka i to:

1. Predlog zakona o javnim preduzećima,
2. Predlog zakona o metrologiji,
3. Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala,
4. Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo,
5. Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama,
6. Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
7. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Koreje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak,
8. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
9. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske,
10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o međunarodnom drumskom saobraćaju,
11. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama člana 1(a), člana 14(1) i člana 14(3)(b) Evropskog sporazuma od 30. septembra 1957. godine o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR),
12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnoj zaštiti intelektualne svojine tokom bilateralne vojno-tehničke saradnje,
13. Predlog zakona o javnom zdravlju,
14. Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.