Četvrtak, 25. novembar 2010.

Poslanička pitanja u novembru

Narodni poslanici su 25. novembra, u skladu sa članom 205. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, prekinuli rad po tački dnevnog reda Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine, kako bi postavljali poslanička pitanja Vladi Republike Srbije.Narodni poslanici su 25. novembra, u skladu sa članom 205. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, prekinuli rad po tački dnevnog reda Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine, kako bi postavljali poslanička pitanja Vladi Republike Srbije.

Na poslanička pitanja odgovarali su predsednik Vlade dr Mirko Cvetković, potpredsednik Vlade zadužen za evropske integracije i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić, ministarka finansija dr Diana Dragutinović, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić, ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić i ministar za dijaporu Srđan Srećković.

Narodni poslanik Riza Halimi rekao je da nije dobio odgovor na nekoliko pitanja koje je ranije postavio ministru ekonomije i regionalnog razvoja vezano za privatizacije Trgovinskog preduzeća „Bratstvo“, kao i preduzeća „Elektrokontakt“ i „7. juli“ u Preševu. Predsednik Vlade Mirko Cvetković odgovorio je da će odgovor biti dostavljen narodnom poslaniku u pisanoj formi.

Narodni poslanik Srđan Spasojević postavio je više pitanja vezanih za situaciju u Kraljevu nakon zemljotresa. Prvo pitanje uputio je ministru prosvete, a tiče se oslobađanja plaćanja školarine za studente fakulteta i viših škola iz Kraljeva koji nisu na budžetu za školsku 2010/2011. godinu. Takođe, postavio je pitanje ministru energetike da li je moguće da se u narednih godinu dana građanima Kraljeva umanji taksa na brojilo i pretplata na RTS.

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković odgovorio je da će Vlada učiniti sve što je moguće da se pomogne građanima Kraljeva. Šteta od zemljotresa dostiže i do 100 miliona evra, tako da će tokom 2011. godine morati da se nađu izvori finansiranja za njeno saniranje. Više ministarstava predložiće mere kako bi se pomoglo građanima i privredi Kraljeva posle zemljotresa.

Narodni poslanik Čedomir Jovanović postavio je pitanje šta će Vlada učiniti kako bi otklonila sve nepravilnosti u pravosuđu.

Predsednik Vlade Mirko Cvetković je odgovorio da je Vlada vrlo ozbiljno shvatila sve primedbe i sugestije Evropske komisije i da će se sa punom pažnjom posvetiti postizanju napretka u raznim oblastima, a pravosuđe je jedno od šest najvažnijih oblasti u kojima treba sprovesti reforme. Tokom posete delegacije Evropske komisije održan je sastanak sa ministarkom pravosuđa, na kojem su definisani zadaci koje treba ispuniti u cilju pozitivnog okončanja reforme pravosuđa, rekao je premijer.

U ponovnom javljanju,narodni poslanik Čedomir Jovanović je rekao da se Liberalno-demokratska partija zalaže za reformisano i nezavisno pravosuđe, zbog čega mora da se izmeni više zakona.

Narodni poslanik Slobodan Samardžić postavio je pitanje kada je Vlada donela odluku o pristupanju Srbije evroatlanstkim integracijama. U obrazloženju je rekao da je na samitu NATO u Lisabonu Srbija pohvaljena zbog opredeljenosti Vlade za evroatlantske integracije i saradnje sa NATO.

Potpredsednik Vlade Božidar Đelić je rekao da je komesar za proširenje EU doneo Srbiji upitnik, koji je ključan za dobijanje statusa kandidata za članstvo u EU. On je najavio mogućnost da Srbija do kraja mandata ove Vlade počne pregovore za ulazak u EU.

Ulazak Srbije u NATO nije uslov za članstvo u Evropskoj uniji, rekao je Đelić i dodao da je Srbija aktivna u Partnerstvu za mir.

Slobodan Samardžić je rekao da je za svaki korak u približavanju EU Srbija platila visoku cenu.

Narodni poslanik Igor Mirović postavio je pitanje zašto se prodaje „Telekom Srbija“, preduzeća koje je u 2009. godini imalo dobit od 150 miliona evra i koje zapošljava 10 000 ljudi. Osporio je argumente da će nakon privazizacije ovo preduzeće bolje poslovati nego sada kada je u državnom vlasništvu. Podsetio je i na mišljenje stručne javnosti, preko 130 eksperata iz zemlje i inostranstva, da Telekom ne bi trebalo prodavati, a tome se suprotstavljaju i sindikati. Mirović je izneo mišljenje da je razlog za njegovu prodaju ne bi mogao da bude vraćanje dugova, jer je spoljni dug Srbije u međuvremenu porastao sa 19 na 30 milijardi dolara. Takođe, očekuje se da nakon privatizacije Telekoma dođe do otpuštanja radnika i povećanja cena njegovih usluga.Mirović je pitao da li se Telekom prodaje zato što to traži predstavnik Evropske komisije u Beogradu.

Premijer Cvetković je odgovorio da su javna preduzeća plen političkih stranaka i da je jedini način da one to prestanu da budu njihova privatizacija.Otvaranjem mogućnosti da i fiksnoj telefoniji posluje veći broj kompanija, Telekom se izlaže oštroj konkurenciji, i ne može ostati profitabilna kompanija ukoliko se ne privatizuje i osposobi za borbu sa konkurencijom.

Narodni poslanik Nataša Vučković je postavila pitanje na čemu Vlada zasniva svoj optimizam kada je najavila da će do kraja januara dostaviti Evropskoj komisiji popunjen upitnik i sačiniti akcioni plana. Takođe je postavila pitanje šta će Vlada preduzeti u narednoj godini radi jačanja administrativnih kapaciteta koji su potrebni kada počnu pregovori o pristupanju Srbije EU.

Odgovarajući na pitanje, premijer Cvetković je rekao da će upitnik biti prosleđen EK u predviđenom rokui da očekujemo pozitivno mišljenje, odnosno dobijanje statusa kandidata za članstvo i otpočinjanje pregovora. Vlada je sačinila akcione planove i odredila timove koji će intenzivno raditi na tim poslovima. Potpredsednik Đelić je dodao da se odgovori na pitanja iz upitnika EK pripremaju već godinu dana, na osnovu upitnika koje su dobili naši susedi, tako da je ovaj posao gotovo priveden kraju. U njega su uključeni Savet za evropske integracije, Narodna skupština, socijalni partneri, lokalna samouprava, civilno društvo i drugi, istakao je Đelić. Izneo je očekivanje da ćemo do sredine naredne godine dobiti pozitivno mišljenje Evropske komisije za status kandidata, a do kraja godine i status kandidata za članstvo, ali i datum počinjanja formalnih pregovora za ulazak u EU.

Komentarišući odgovore, Nataša Vučković je ukazala da istraživanja nekih inostranih medijskih kuća pokazuju da ne postoji jasna slika o tome šta će Srbija dobiti ulaskom u EU i predložila da parlament i Vlada unaprede debatu o zakonima i komunikaciju sa građanima. Te aktivnosti treba da imaju za cilj da informacije koje pružaju građanima budu konkretnije i životnije, kako bi građani razumeli šta će uvođenje novih standarda i vrednosti značiti za njih.

Narodni poslanik Aleksandra Janković postavila je pitanje zašto su još u pritvoru članovi patriotskog udruženja „Obraz“, koji su uhapšeni 10. oktobra, a da nisu optuženi za neko krivično delo. Takođe je ukazala da se TV B92 ponaša suprotno Zakonu o javnom informisanju „jer optužuje sve koji ne žele da se odreknu svog nacionalnog identiteta“.

Premijer Cvetković je rekao da će odgovor na ta pitanja biti dostavljen u pisanoj formi.

Narodni poslanik Zoran Ostojić postavio je pitanje o ulasku Srbije u NATO, tvrdeći da bi takva odluka bila u interesu naše zemlje i doprinela bržem priključenju EU, povećanju stranih investicija i razvoju zemlje.

Potpredsednik Đelić je odgovorio da Vlada, u vođenju politike, polazi, pre svega, od nacionalnih interesa, zbog čega i pristup integracijama kao što je NATO mora biti specifičan i u interesu zemlje.

Narodni poslanik Nenad Popović postavio je pitanje zašto Vlada govori o važnosti razvoja telekomunikacija i istovremeno, želi da proda knjljučni privredni subket u ovoj oblasti.

Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo jasna Matić je istakla da je sada optimalan trenutak da državanađe strateškog partnera za Telekom Srbije i da na taj način omogući konkurentnost domaće privrede.

Narodni poslanik Nenad Popović je podsetio da je Telekom Srbija već sa 20 odsto u vlasništvu grčke privatne kompanije Ote, koja je, pak, u vlasništvu Dojče Telekoma.

Narodni poslanik Dragan Stevanović postavio je pitanje da li je Vlada upoznata sa najavljenim mitingom u opštini Bosilgrad, 27. novembra, koji organizuju probugarske desničarske organizacije protiv navodnog otimanja zapadnih bugarskih pokrajina od strane Srbije.

Narodni poslanik Vesna Marjanović postavila je pitanje šta će Vlada preduzeti radi unapređenja položaja Roma i drugih pripadnika manjinskih grupa.

Potpredsednik Vlade i predsednik Nacionalnog saveta za inkluziju Roma Božidar Đelić je odgovorio da je poslednjih godina postignut napredak u integraciji Roma, posebno u oblasti obrazovanja, ali da je, u uslovima ograničenih materijalnih mogućnosti, neophodno da za njihovo bolje zbrinjavanje dobijemo i podršku iz fondova Evropske komisije. Napomenuo je i da će Mađarska, tokom svog predsedavanja EU u prvom polugodištu 2011. godine, među prioritetima imati donošenje evropske strategije za inkluziju Roma.

Narodni poslanik Milan Lapčević postavio je pitanje ko je u ime Vlade dao saglasnost da južni tok gasovoda uđe u Srbiju kod Zaječara i na osnovu koje studije izvodljivosti je izabrana upravo ta trasa kao najpovoljnija.

Premijer Cvetković je rekao da će na to pitanje odgovoriti resorni ministar u pisanoj formi.

Narodni poslanik Milovan Radovanović postavio je pitanje ministru prosvete, a odnosi se na slučaj studenta iz Aleksinca koji nije proglašen studentom godine u Nišu zato što je pripadnik romske populacije.

Narodni poslanik Vlatko Ratković zatražio je od premijera da iznese osnovne elemente ekonomske politike Vlade za 2011. godinu.

Predsednik Vlade Mirko Cvetković je rekao da je Srbija ostvarila pozitivan rast bruto društvenog proizvoda između 1,5 do 2 odsto, ali da on još nije dovoljan za dugoročni održivi razvoj i poboljšanje standarda građana. Vlada će uskoro završiti strategiju razvoja od 2011. do 2020. godine, koja će biti bazirana na promeni koncepta razvoja u odnosu na proteklu deceniju, odnosno biće izvozno orijentisana.

Narodni poslanik Srđan Miković postavio je pitanje kada će biti realizovan drugi kolosek pruge Beograd-Pančevo, izvršena elektrifikacija pruge ka Rumuniji i izgrađen drumsko-železnički most Vinča-Starčevo. Odgovarajući na pitanje, ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić je rekao da će izgradnja Koridora 11, koja uključuje i relaciju Beograd – Vršac, početi za godinu i po dana.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1