Četvrtak, 29. decembar 2011.

Poslanička pitanja u decembru

Narodni poslanici su 29. decembra 2011. godine, u skladu sa članom 205. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, postavili više pitanja Vladi Republike Srbije.


Na postavljena pitanja narodnih poslanika odgovarali su: ministar kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković, ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić, ministar prosvete i nauke Žarko Obradović, ministarka pravde Snežana Malović i ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić.

Poslanička pitanja postavili su narodni poslanici: Riza Halimi, Srđan Spasojević, Ivan Andrić, Vladimir Milentijević, Stojanka Petković, Ljubomir Kragović, Srđan Milivojević, Milorad Krstin, Srđan Miković, Božidar Delić, Vlatko Ratković, Momčilo Duvnjak, Gordana Čomić, Dragan Stevanović, Nada Kolundžija, Petar Jojić, Nenad Čanak, Šerif Hamzagić, Jovan Damjanović i Aleksandar Jugović.

Narodni poslanik Riza Halimi pozvao se na svoje pitanje koje je postavio 24. novembra i na odgovor koji je dobio od Vlade, ukazavši da odgovor nije u celini sublimirao problematiku, te je pojasnio svoje pitanje iz novembra. Halimi je objasnio da je postavljeno pitanje bilo zašto se i nakon 10 godina, nakon relaksacije kopnene zone bezbednosti, još uvek na čitavoj teritoriji juga Srbije i dalje nalaze mini baze vojske i žandarmerije, a ne samo na administrativnoj liniji koja je potencirana u navedenom odgovoru Vlade.

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić Dejanović obavestila je narodnog poslanika da će dobiti odgovor na postavljeno pitanje u pisanoj formi.

Narodni poslanik Srđan Spasojević postavio je pitanje u vezi sa problemom u opštini Malo Crniće, mesto Boževac. Mesna zajednica Boževac je 1963. godine sazidala stambenu zgradu sa lokalima iz sopstvenih sredstva. Lokale je po ugovoru o korišćenju, koristila Zadruga ''Stig'' Boževac, a protiv pomenute zadruge pokrenut je stečajni likvidacioni postupak, tako da su i lokali deo stečajne mase. Narodni poslanik Spasojević je ukazao da ovakvih situacija u Srbiji ima i apelovao na ministarku pravde da se po navedenom pitanju hitno reaguje.

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić Dejanović obavestila je narodnog poslanika da će dobiti odgovor na postavljeno pitanje u pisanoj formi.

Narodni poslanik Ivan Andrić ukazao je da sednici prisusvuju samo tri ministra, istovremeno kritikujući Vladu koja nije obezbedila prisustvo nadležnih ministara koji bi mogli da odgovore na pojedina pitanja iz svojih resora.

Narodni poslanik Vladimir Milentijević složio se sa komentarom narodnog poslanika Ivana Andrića i postavio pitanje zašto je Vlada izdala Kosovo i to mimo zakona Republike Srbije, Ustava Republike Srbije i mimo rezolucija koje postoje.

Narodna poslanica Stojanka Petković je izrazila očekivanje da će današnjoj sednici prisustvovati ministar za Kosovo i Metohiju, izrazivši nadu da će dobiti u pisanoj formi odgovor na pitanje. Petković je postavila pitanje kada će Ministarstvo za Kosovu i Metohiju, licima za koja se utvrdi da su državljani Republike Crne Gore, ukinuti novac koji primaju po osnovu privremene novčane nadoknade i preusmeriti ih licima koji žive na Kosovu i Metohiji, a koja nisu iz nekog razloga uspela da ostvare to pravo kada je trebalo.

Narodni poslanik Ljubomir Kragović kritikovao je politiku Vlade prema Kosovu i Metohiji, ukazavši na probleme srpskog naroda na prostorima Kosova i Metohije. Ministru prosvete i nauke Žarku Obradoviću, narodni poslanik Kragović je postavio pitanje u vezi sa sporazumom o priznavanju fakultetskih diploma, tražeći objašnjenje šta je ovim sporazumom pobošljšano za srpske studente na prostoru Kosova i Metohije.

Ministar Žarko Obradović je objasnio da se tim sporazumom, uz poštovanje zakona, Ustava Republike Srbije i Rezolucije 1244, pomaže jednom broju građana iz različitih delova Republike Srbije, koji su završili fakultet u Prištini.

U dodatnom pitanju narodni poslanik Kragović je pitao zašto u budžetu za Kosovo i Metohiju nema stavke predviđene za poljoprivredu.

Narodni poslanik Srđan Milivojević postavio je pitanje da li je najavljena inicijativa za raspisivanje referenduma u tri opštine na severu Kosova i Metohije u skladu sa Ustavom Republike Srbije i da li su predstavnici tih opština kontaktirali Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Narodni poslanik Milorad Krstin postavio je pitanja ministru životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliveru Duliću kada i u kom iznosu će biti izvršena isplata za poljoprivredna gazdinstva veličine od pola do 30 hektara , kao i da li će u januaru 2012.godine biti isplaćene subvencije od 14.000 dinara po hektaru, za gazdinstva veličine od 30 do 100 hektara.

Ministar Dulić je obavestio narodnog poslanika Krstina, da će pitanja proslediti ministru poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušanu Petroviću.

Narodnog poslanika Srđana Mikovića je interesovalo šta Vlada čini na poboljšanju kvaliteta vazduha i smanjenju aero zagađenja na području grada Pančeva i da li Vlada prati nove investicije na području, pre svega, hemijske industrije u Pančevu. Mikovića je interesovalo i šta se na području energetske efikasnosti i individualnih ložišta planira i da li se to prati, kao i na koji način možemo da doprinesemo i tom smanjenju aero zagađenja.

Ministar Dulić obavestio je narodne poslanike da po najnovijim rezultatima merenja zagađenosti vazduha, koje je dostavila Agencija za zaštitu životne sredine, Pančevo više nije u grupi najugroženijih gradova kada je u pitanju zagađenje vazduha. Dulić je dodao, da se problem zagađenja vazduha u Pančevu sveo na akcidentne pojave kada postoje toplotne inverzije, odnosno meteo uslovi kada se spusti magla. Dulić je istakao da je dosta učinjeno na rešavanju problema Petrohemije, odnosno da se isfinansira i dovrši basen, tj. natkrovnjavanje egalizacionog basena, što je značajno smanjilo koncentraciju ispaljivih supstanci u vazduh. Ministarstvo je izradilo nove akcione planove za objekte u južnoj zoni i sa svakim od zagađivača smo postigli dogovor o načinu i postupanju u različitim situacijama, dodao je Dulić.

U dodatnom pitanju narodni poslanik Miković pitao je koje su mogućnosti da se teretni saobraćaj izmesti van centra grada Pančeva i Beograda.

Ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić podsetio je prisutne da je otvoren deo obilaznice oko Vršca. Ministar je objasno da je u narednom periodu bitno da most Borča i deo obilaznice oko Pančeva krenu u realizaciju i to od 1. marta.

Narodni poslanik Božidar Delić je postavio pitanje kada će Vlada dostaviti Narodnoj skupštini odgovore na interpelacije Srpske radikalne stranke predate 26. i 27. Jula 2011.godine.

Na pitanje narodnog poslanika Vlatka Ratkovića o izgradnji putne infrastrukture u Srbiji, ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić je obavestio prisutne da je planirano da se do 1. marta 2012.godine završi projektna dokumentacija za deonicu od Šapac do Rume, a da se sa realizacijom počne do 1. Juna 2012.godine.

Narodni poslanik Momčilo Duvnjak je postavio pitanje zašto se stalo sa istragama u Fudbalskom savezu Srbije.

Narodna poslanica Gordana Čomić zatražila je objašnjenje od ministra Predraga Markovića u vezi sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima i Zakonom o kinematografiji, jer su se pojavile u javnosti nedoumice oko primene pojedinih odredbi navedenih zakona, i to o jedinstvenoj tarifi i posebnoj nadoknadi za korišćenje uređaja nosača zvuka tj. na koji način je utvrđen tzv. filmski dinar.

Ministar Marković se zahvalio svima koji su glasali za Zakon o kinematografiji i objasnio da ovim Zakonom način finansiranja kinematografije, svih oblika proizvodnje i distribucije ne nameće nikakve nove finansijske obaveze ni prema građanima, ni prema onima koji plaćaju određene dozvole i takse prema regulatornim telima.

Ministar Obradović je objasnio da je na današnjoj sednici Vlade, obavestio ministre da postoji nedoumica u javnosti, problem i zahtev industrije, koja se bavi novim tehnologijama, da je visina naknade koja je određena od strane Komisije za autorsko i srodna prava prevelika u odnosu na materijalne mogućnosti građana.Obradović je izrazio očekivanje da će Komisija imati sluha za zahtev javnosti da se ta nadoknada umanji.

Narodni poslanik Dragan Stevanović je postavio pitanje ministru Mrkonjiću da li se slaže sa mišljenjem dela koalicije čiji je član, da su Srbiju 90-tih godina vodile psihopate. Ministru Obradoviću je postavio pitanje o problemima u Osnovnoj školi ''Georgi Dimitrov'' u Bosilegradu.

Ministar Obradović je ukazao da bilo koji pojedinačni stav, znači pojedinačni stav i da mu ne treba davati značaj koji nema. Ministar Obradović je zamolio narodnog poslanika Stevanovića da mu dostavi konkretne podatke u vezi sa Osnovnom školom u Bosilegradu, kako bi poslao prosvetnu inspekciju i proverio sve navode.

U dodatnom pitanju narodni poslanik Stevanović je pitao kada će se sanirati odron na regionalnom putu između Surdulice i Bosilegrada.

Ministar Mrkonjić je odgovorio da će u roku od 24 sata ekipa stručnjaka iz Javnog preduzeća ''Putevi Srbije'' biti na pomenutoj lokaciji, kako bi sanirali problem.

Narodna poslanica Nada Kolundžija je postavila pitanje, da li je tužilac za organizovani kriminal zaustavio policiju u istrazi potencijalnih učesnika u onome što se naziva korupcija vezana za nabavku vakcina.

Ministarka Malović je podsetila da je Vlada formirana na pet ciljeva, kao i da je jedan od tih ciljeva bilo intenziviranje borbe protiv organizovanog kriminala, kriminala i korupcije. Malović je navela i da je Narodna skupština donela zakone koji predstavljaju normativni okvir za borbu protiv korupcije, i navela postupke koji su pokrenuti u ovom mandatu, a koji se odnose na zdravstvo. Ministarka Malović je naglasila da je odgovornost tužilaštva decidno regulisana Zakonom o krivičnom postupku, kao i da niko ne može sprečiti ni policiju, ali ni bilo koji drugi organ, ukoliko smatra da je određeno lice učinilo krivično delo da i podnese prijavu za to.

Narodni poslanika Petar Jojić postavio je pitanje zašto je došlo do redukcije trase i polazaka Beovoza od Beograda do Pančeva i obratno, sa 18 polazaka na samo osam.

Ministar Mrkonjić je odgovorio da će u toku sutrašnjeg dana proveriti pitanje narodnog poslanika oko redukcije polazaka Beovoza na navedenoj relaciji.

U dodatnom pitanju narodni poslanik Jojić je uputio pitanje ministarki pravde kada će biti završen izbor predsednika sudova.

Ministarka Malović je objasnila da je nedavno bio raspisan konkurs, kao i da je počela obrada pristiglih prijava, a da će od Nove godine početi razgovori sa kandidatima za predsednike sudova.

Narodni poslanik Nenad Čanak je postavio pitanje ministru unutrašnjih poslova, kako je moguće da u sekularnoj državi MUP ima krsnu slavu, i dokle će pojedini ministri ignorisati Narodnu skupštinu. Ministarku pravde je pitao da li su nastupi ministra Mrkonjića, u kojima traži oslobađanje pravosnažno osuđenih lica, pritisak i napad na nezavisno sudstvo, navodeći slučajeve Radeta Markovića, Mihalja Kertesa i Dragoljuba Milanovića, koji su pravosudno osuđeni za zločine na Ibarskoj magistrali i za ubistvo Ivana Stambolića. Ministru Duliću postavio je pitanje, obzirom da je u Srbiji zabranjen uvoz i skladištenje nuklearnog otpada, kako je moguće da preduzeće koje se bavi skladištenjem nuklearnog otpada ostvaruje oko četvrtine svojih prihoda iz spoljnotrgovinskog aranžmana. Narodnog poslanika je interesovalo koji su to aranžmani. Treće pitanje bilo je upućeno ministru finansija, zašto carina dostavlja agencijama ''PI'', ''OFPS'' i ''SOKOJ'' carinske dokumente o uvozu IT opreme, koje su inače poslovna tajna svakog preduzeća koje se bavi tim poslom.

Ministarka Malović je podsetila da svi oni postupci koji su u toku ne bi trebalo da se komentarišu. Objašljavajući izjavu kolege Mrkonjića, Malović je objasnila da se radi o licima koja se nalaze na pravosnažnom izdržavanju kazni zatvora za koje su osuđeni. Da bi oni bili oslobođeni, postoji pravna procedura i to je institut pomilovanja.

Ministar Dulić je objasnio da je po Zakonu o zaštiti od jonizujućih zračenja, kao i po Zakonu o upravljanju otpadom, apsolutno zabranjen uvoz opasnih otpada ili bilo kojih drugih otpada koji sadrže karakteristike nuklearnog otpada. Takođe, Srbija spada u red država, gde je zabranjeno uvoziti bilo koju vrstu otpada koji može ugroziti životnu sredinu. U Srbiji se svake godine generiše između nekoliko desetina i nekoliko stotina kubika nuklearnog otpada i to u novom skladištu koje je izgrađeno u skladu sa međunarodnim standardima, a taj otpad dolazi iz zdravstvenih ustanova, industrije i iz nekih naučno-istraživačkih eksperimenata. Dulić je objasnio da se nuklearni otpad nalazi i u delovima gromobrana, koji su u međuvremenu zamenjeni, javljaču požara i sl. i ponovio da se sve skladišti na bezbedan i siguran način.

Ministar Obradović je kazao da će pisanim putem odgovoriti narodnom poslaniku Čanku na pitanje o poslovanju preduzeća Nuklearni objekti Srbije. Ministar Obradović je ponovio da je danas informisao Vladu o visini naknade za autorsko i srodna prava.

Narodni poslanik Šerif Hamzagić uputio je pitanje ministru Mrkonjiću vezano za putni pravac dug 33 kilometara, Novi Pazar – Tutin, na kome se nalazi bezbroj udarnih rupa, ulegnuća, suženja i klizišta.

Ministar Mrkonjić je obavestio prisutne da je ova deonica ušla u projekat za narednu godinu i da će realizacija početi na proleće, ali i da pre toga mora da se završi zaobilaznica oko Novog Pazara.

Narodni poslanik Jovan Damjanović se zahvalio ministru Duliću što je omogućio romskoj zajednici otvaranje reciklažnog centra i omogućio im da se zaposle. Svetska organizacija Roma je donela odluku da se na potpisivanju ovog ugovora dodeli najveće priznanje ove organizacije ministru Duliću za sve ono što je učinio za romsku zajednicu.

Narodni poslanik Ljubomir Kragović postavio je pitanje ministru Predragu Markoviću šta je uradio povodom zaštite srpske kulturne baštine na prostoru Kosova i Metohije. Svim ministrima je postavio pitanje kako bi se osećali da samo još danas i sutra mogu da voze automobile sa srpskim tablicama na prostoru Kosova i Metohije, a da od 1. januara moraju da ih predaju vlastima Kosova.

Ministar Marković je odgovorio da je pokušaj preimenovanja naše baštine, pre svega na listi UNESKO, zaustavljen. Ministarstvo je prethodnih godina uspelo da predstavi Srbiju kao zemlju fresaka. Najbolji dokaz za to je i produženje trajanja, zbog velikog interesovalja, izložbe fresaka u Bazilici Santa Kroče u Firenci. Ministar je dodao, da je zahvaljujući tome organizovana stalna postavka u Bazilici i da smo tom prilikom dobili priznanje da su naše freske preteča renesanse u Italiji.

Narodni poslanik Aleksandar Jugović postavio je pitanje ministru Obradoviću u vezi sa jubilarnim nagradama u prosveti i kada će biti prebačena sredstva lokalnim samoupravama.

Ministar Obradović je objasnio da je isplata jubilarnih nagrada obaveza lokalnih samouprava, a da je rebalansom budžeta povećan prihod lokalnim samoupravama i da bi oni trebalo da isplate jubilarne nagrade. Prema podacima sa kojima Ministarstvo raspolaže, preko 50 odsto lokalnih samouprava u Srbiji je ispaltilo jubilarne nagrade.

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić Dejanović je u ime narodnih poslanika prisutnim ministrima i ostalim članovima Vlade poželela srećnu Novu godinu.

U ime Vlade Republike Srbije, ministar prosvete i nauke Žarko Obradović je svim prisutnim narodnim poslanicima čestitao Novu godinu i Božićne praznike.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1