Četvrtak, 26. novembar 2009.

Poslanička pitanja

Narodni poslanici su, 26. novembra u 16 časova, u skladu sa članom 200. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, prekinuli rad po dnevnom redu Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2009. godini i postavili više pitanja Vladi Republike Srbije.Narodni poslanici su, 26. novembra u 16 časova, u skladu sa članom 200. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, prekinuli rad po dnevnom redu Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2009. godini i postavili više pitanja Vladi Republike Srbije.

Sednici u ovom delu prisustvovali su ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković, ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić, ministar odbrane Dragan Šutanovac i ministar poljiprivrede, šumarstva i vodoprivrede Saša Dragin.

Narodni poslanik Vladan Batić postavio je tri pitanja. Prvo pitanje je uputio premijeru Mirku Cvetkoviću i ministru za ekonomiju i regionalni razvoj Mlađanu Dinkiću u vezi sa novčanim iznosom koje bi građani trebali da dobiju na ime ostvarenog prava na besplatne akcije. Pitanje, zašto je u Srbiji raspisan tender samo za još jednog operatera fiksne telefonije, a ne više, postavio je ministarki za telekomunikacije i informaciono društvo Jasni Matić. Treće pitanje se odnosilo na gubitke u NIS-u is tim u vezi na vrednost besplatnih akcija.

Na postavljeno pitanje u vezi sa tenderom za operatera u fiksnoj telefoniji odgovorila je ministarka Jasna Matić istakavši da se slaže sa stavom da se kasni u procesu liberalizacije fiksne telefonije. Ona je dodala da je odluka Vlade da se ponudi jedna, a ne više licenci za fiksnu telefoniju uslovljena ekonomskom krizom i opadanjem prometa fiksne telefonije na globalnom nivou.

Narodna poslanica Zlata Đerić pitala je premijera Mirka Cvetkovića da li će Vlada do kraja mandata menjati Ustav Republike Srbije da bi se on uskladio sa sa potrebama Autonomne Pokrajine Vojvodine, kako je to izjavio Šandor Egereši, predsednik Skupštine AP Vojvodine. Drugo pitanje je upućeno ministru ekonomije i regionalnog razvoja Mlađanu Dinkiću, da pribavi odgovor iz Agencije za privredne registre u vezi sa registracijom zadružnog kapitala u Zemljoradničkoj zadruzi „Stapar“. Treće pitanje je upućeno ministru zdravlja Tomici Milosavljeviću, a odnosi se na firme snabdevače citostaticima za pet dečijih onkologija u Srbiji.

Narodni poslanik Slobodan Samardžić pitao je ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića i ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milana Markovića kako i zašto je Vlada dopustila da se prvo napravi tekst statuta AP Vojvodine, a da potom Vlada sačini zakon o nadležnostima i usaglašava ga sa mlađim pravnim dokumentom i kako je moguće da se na Četvrtoj sednici Drugog redovnog zasedanja pored Predloga zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine ne nalaze predlozi zakona o finansiranju i o imovini AP Vojvodine. Odgovarajući na postavljeno pitanje, ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić istakao je da je Skupština AP Vojvodine ispunila ustavnu obavezu donošenjem Statuta, kao i Vlada koja je po Ustavu ovlašćeni predlagač zakona o prenosu nadležnosti, kao i da će se Narodna skupština izjašnjavati, kao što i raspravlja, prvo o Predlogu zakona, a onda o Predlogu odluke o potvrđivanju Statuta. Na dodatno pitanje narodnog poslanika, kojim se traži pojašnjenje odgovora, ministar je dodao da će ustavna procedura usvajanja ovih akata biti ispoštovana, a Ustavni sud Republike Srbije će oceniti ustavnost, ukoliko bude podneta inicijativa za ocenu ustavnosti.

Narodni poslanik Dragan Todorović uputio je pitanje čitavoj Vladi i predsednici Narodne skupštine u vezi sa zahtevom za reviziju privatizacije vrednosti kapitala preduzeća AD šećerana „Jedinstvo“ Kovačica. On je pitao koja je konsalting firma izvršila procenu vrednosti šećerane, zašto je firma koja vredi 20 miliona evra prodata za tri evra i šta je sa kapitalom malih akcionara. Narodni poslanik je zatražio da predsednica Narodne skupštine uputi pismo SPC-u da bi se utvrdila istina u vezi sa pismom koje je upućeno iz SPC-a Narodnoj skupštini.

Narodni poslanik Čedomir Jovanović postavio je pitanje u vezi sa preuzimanjem dela kapitala preduzeća „Informatika“ od strane preduzeća „Srbijagas“ ministarki za telekomunikacije i informaciono društvo Jasni Matić. Ministarka Matić je odgovorila da je to pitanje u nadležnosti Ministarstva finansija i Ministarstva energetike i dodala da je premijer dostavio pisani odgovor potpredsednici Narodne skupštine Juditi Popović, na prethodnoj sednici na kojoj su postavljana poslanička pitanja. Komentarišući odgovor narodni poslanik Jovanović je istakao da je pisani odgovor koji je premijer dostavio potpredsednci Popović bio nepotpun i da je zatraženo od ministra Petra Škundrića da odgovor dopuni, što do danas nije učinjeno.

Narodna poslanica Aleksandra Janković uputila je pitanje premijeru Mirku Cvetkoviću. Ona je pitala koje pismo i koji jezik su u Srbiji u službenoj upotrebi. Drugo pitanje je bilo upućeno ministru zdravlja Tomici Milosavljeviću zašto pacijenti iz Pančeva i Vrbasa ne mogu da dobiju upute za lečenje u Beogradu. Pitanje, da li naše bezbednosne službe imaju procenu bezbednosnog rizika u Srbiji zbog donošenja statuta, da li imaju informaciju o uticaju Instituta za jugoistočnu Evropu sa sedištem u Minhenu, odnosno njenog uticaj na stvaranje statuta vojvodine, uputila je ministru odbrane Draganu Šutanovicu.

Narodna poslanica Jorgovanka Tabaković postavila je pitanje ko je u Vladi zadužen za naplatu troškova zakupa od izdavanja Doma Narodne skupštine, s obzirom da Narodna skupština ne raspolaže nikakvom imovinom, kao i koliko je prihoda po tom osnovu ubrano u prošloj godini. Ona je pitala i da li se u Vladi razmišlja o zakonskom definisanju roka za čuvanje elektronskih podataka, pa i o imovinskoj karti ministara.

Narodni poslanik Željko Tomić postavio je pitanje ministarki finansija Diani Dragutinović u vezi sa sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, ko ih kontrološe i na koji način se troše.

Narodni poslanik Slobodan Maraš pitao je ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića kako je moguće da firma koje je bila na dvadesetom mestu po profitu u Evropi nakon revizije završnog računa ima gubitak od preko osam milijardi dinara.

Narodni poslanik Paja Momčilov pitao je premijera Mirka Cvetkovića i zamenika premijera i ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića šta će učiniti da se rasvetle činjenice vezane za nabavku Novartisove vakcine. Drugo pitanje je da li se Vlada oseća odgovornom što nije osposobila virusološki institut Torlak, da bude u stanju da napravi domaću vakcinu. Treće pitanje je da li je tačno da institut za kontrolu kvaliteta lekova ispituje kinesku vakcinu.

Narodni poslanik Zoran Nikolić je pitao ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Sašu Dragina o tome da li prenete nadležnosti AP Vojvodine treba da budu u skladu sa agrarnom politikom i strategijom razvoja poljoprivrede Republike Srbije. Drugo pitanje je postavio ministru za ljudska i manjinska prava Svetozaru Čipliću i to zatraživši tumačenje zakona o nadležnopstima i statuta u pogledu uvođenja konstitutativnosti nacionalnih manjina, čime se one pretvaraju u nacionalne zajednice. Odgovarajući na pitanje u vezi sa agrarnom politikom, ministar Dragin je rekao da je u EU problem nadležnosti u oblasti poljoprivrede rešen tako što se zahteva da registar o poljoprivrednim proizvođačima i zemljištu bude na jednom mestu, jer je to sredstvo davanja subvencija, a i bezbednost hrane je u nadležnosti Republike, dok se ostale nadležnosti mogu spuštati na lokalni nivo. Ministar Čiplić je odgovorio da se statutom AP Vojvodine ne može ništa konstituisati i da se kada je u pitanju konstitutivnost ne može izjednačavati niti povlačiti paralela između Ustava i Statuta.

Narodni poslanik Zoran Ostojić pitao je ministra odbrane dragana Šutanovca da li zna detalje o sporazumu o bazi kod Niša koju su potpisali ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i Sergej Šojgu, u vreme posete predsednika Ruske Federacije Srbiji. Ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milana Markovića pitao je o tome koliko u Vladi ima pomoćnika ministara i koliko od njih nema položen državni ispit.

Narodni poslanik Nikola Žutić pitao je ministra prosvete Žarka Obradovića kako je moguće da Pravni fakultet „Union“ slobodno može da vrši obrazovanje i vaspitanje u državi Srbiji.

Narodni poslanik Milan M. Nikolić pitao je ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Sašu Dragina šta je sa odgovorom ministarstva proizvođačima malina u vezi sa cenom maline koja je pregovarana između ministarstva, proizvođača i hladnjačara. Drugo pitanje je uputio ministarki za telekomunikacije i informaciono društvo Jasni Matić do kada će kablovski sistemi poslovati u gradovima Srbije bez ispunjenja osnovnih tehničkih propisa.

Ministar Dragin je istakao da država ne može da utiče na definisanje cene poljoprivrednih prouzvoda. Ministarvo je želelo da pomogne udruženjima proizvođača maline u pregovorima sa hladnjačarima i oni su bili zadovoljni onim što je Ministarstvo uradilo u okvoru svojih nadležnosti, ali nisu bili zadovoljni pregovorima sa hladnjačarima i ti razgovori su sada nastavljeni između proizvođača i hladnjačara. Ministarka Matić je zamolila da se pitanje njoj upućeno, uputi Republičkoj agenciji za telekomunikacije u čojoj je nadležnosti to pitanje.

Narodna poslanica Vjerica Radeta pitala je Vladu kako je moguće da se državna imovina izdaje na privatnom novou, navodeći primer Fakulteta za evropsko pravno-političke studije iz Novog Sada, čiji je vlasnik ćerka jedne od direktora „Voda Vojvodine“, čije predstavništvo je donedavno koristilo prostorije, koje su definisane kao kulturno dobro, a koje sada pomenuti fakultet zakupljuje. Ona je pitala po kojoj ceni je izdat taj prostor, koji ne može inače da bude predmet zakupa. Narodna poslanica je pitala Ministarstvo kulture da li je ovaj objekat pod njegovom zaštitom i na koji se način Ministarstvo brine o kulturnim spomenicima. Treće pitanje je da li je tačno da je u Republičkom Savetu za razvoj univerzitetskog obrazovanja jedan od članova u vreme izdavanja akreditacije pomenutom fakultetu bio otac vlasnice fakulteta.

Narodni poslanik Milan Dimitrijević pitao je ministra životne sredine i prostornog planiranja Olivera Dulića da odgovori kao lekar, umesto resornog ministra, zašto Institut za onkologiju u Sremskoj Kamenici naplaćuje usluge zdravstvene zaštite koje se obezbeđiju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i da se pacijenti iz Vojvodine stavljaju na liste čekanja, a da se primaju strani osiguranici.

Ministar Dulić je rekao da bi trebalo proveriti informacije o kojima je narodni poslanik govorio, kao i da li se slične stvari dešavaju i u drugim kliničkim centrima u zemlji. On je dodao da će odgovor biti dostavljen u pisanoj formi.

Narodni poslanik Srđan Miković pitao je Vladu i nadležna ministarstva, šta se preduzima na sprečavanju dalje uzurpacije zgrade magistrata kao spomenika kulture u Zemunu.

Narodni poslanik Petar Jojić pitao je da li će biti raskinut ugovor o privatizaciji za više preduzeća u Pančevu zbog nepoštovanja ugovora od strane kupaca. On je pitao i koji je status fabrike aviona Pančevo, da li je izvršena prenamena i restrukturiranje. Ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je pitao koji je status Hladnjače Pančevo, kako će se ona privatizovati, koliko je poljoprivrednih kredita dodeljeno proizvođačima na teritoriji Vojvodine, a koliko proizvođačima u drugim opštinama u Srbiji. Ministar Dragin istakao je da pitanje hladnjača i statusa preduzeća nisu u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, a kada je reč o kreditima Ministarsvo ne deli poljoprivrednike prema oblastima iz kojih su. Narodni poslanik je postavio i dopunsko pitanje u vezi sa sredstvima opredeljenim za stočarstvo u brdskim krajevima Srbije i u vezi sa preduzećem PIK Južni Banat, na koja je ministar odgovorio da će proslediti pisani odgovor za svako pojedinačno pitanje.

Ministra životne sredine i prostornog planiranja Olivera Dulića narodni poslanik je pitao šta će da preduzme povodom zagađenja u Pančevu, a ministra zdravlja da li je protivzakonita odluka ministra zdravlja da se pacijenti iz Vojvodine ne mogu upućivati na lečenje u Beograd. Ministar Dulić je istakao da je situacija u vezi sa stepenom zagađenosti vazduha u Pančevu malo bolja nego ranije. On je dodao da se radi na popravljanju situacije i da će uskoro posetiti Pančevo. Narodni poslanik je postavio i dodatno pitanje ministru Duliću koje se odnisi na cenu izgradnje nove deponije u Pančevu i da li je dao saglasnost da se i u Pančevu otvori stočno groblje.

Narodni poslanik Srboljub Živanović postavio je više pitanja ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Prvo pitanje je ko odlučuje o uvozu poljoprivrednih proizvoda, šta je sa subvencijama koje nisu isplaćene poljoprivrednim proizvođačima, šta je sa dugom za penzije poljoprivrednika, šta je sa fabrikom IMT, kao i šta je sa fabrikama mineralnih đubriva koje ne rade. Ministar Dragin je odgovorio na pitanje o subvencijama rekavši da se redovno isplaćuju svi zahtevi.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
nedelja, 14. avgust
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja