11. jun 2013. Peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini

11. jun 2013. Peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini

Utorak, 11. jun 2013.

Peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije mr Nebojša Stefanović sazvao je, na zahtev 134 narodna poslanika, Peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, za utorak, 11. jun 2013. godine, sa početkom u 11 časova.


U zahtevu za održavanje vanrednog zasedanja određen je dnevni red:

1. Predlog zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koji je podnela Vlada,

2. Predlog zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koji je podnela Vlada,

3. Predlog zakona o obrazovanju odraslih, koji je podnela Vlada,

4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je podnela Vlada,

5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu, koji je podnela Vlada,

6. Predlog zakona o dopuni Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, koji je podnela Vlada,

7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti, koji je podnela Vlada,

8. Predlog zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda, koji je podnela Vlada,

9. Predlog rezolucije o zakonodavnoj politici, koji je podnela grupa od 25 narodnih poslanika,

10. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede, koji je podnela Vlada,

11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti veterine, koji je podnela Vlada,

12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokaza o ispunjenosti propisanih uslova o hrani i hrani za životinje biljnog, mešovitog/kombinovanog porekla, koji je podnela Vlada,

13. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite bilja, koji je podnela Vlada,

14. Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine,

15. Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine,

16. Predlog odluke o razrešenju i imenovanju zamenika člana Republičke izborne komisije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka,

17. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine mr Nebojša Stefanović i

18. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Liberalno demokratska partija.

Pre prelaska na rad po dnevnom redu zasedanja, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Sanja Jefić Branković, Mirko Čikiriz, Olena Papuga, Milorad Stošić, Slavica Savić, Zoran Ostojić, Predrag Marković, Milan Lapčević, Miroljub Stojčić, Srđan Milivojević i Zoran Bojanić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština prihvatila je predlog narodne poslanice Stefane Miladinović da se obavi zajednički načelni pretres o tačkama 1. do 8, zajednički jedinstveni pretres o tačkama 10. do 13. i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 14. do 18.dnevnog reda zasedanja.

Narodna skupština je konstatovala, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, prestanak mandata pre isteka vremena na koje je izabrana, narodnoj poslanici Milici Delević.

Narodna skupština je prihvatila predlog narodnog poslanika Zorana Babića da se vreme rasprave o tačkama 1. do 8. dnevnog reda zasedanja udvostruči i da traje 10, umesto pet sati.

U prepodnevnom delu rada Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Predlog zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Predlogu zakona o obrazovanju odraslih, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu, Predlogu zakona o dopuni Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti i o Predlogu zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda.

Predložene zakone narodnim poslanicima obrazložio je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Žarko Obradović.

Do kraja dana Narodna skupština vodila je zajednički načeni pretres o tačkama 1. do 8. dnevnog reda zasedanja.

Drugog dana rada, 12. juna, Narodna skupština nastavila je rad zajedničkim načelnim pretresom o predlozima zakona po tačkama 1. do 8. dnevnog reda.

U popodnevnom delu sednice, Narodna skupština je, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Zlatku Dragosavljeviću, izabranom sa Izborne liste IZBOR ZA BOLJI ŽIVOT - BORIS TADIĆ, nakon čega je narodni poslanik položio zakletvu.

Do kraja dana, Narodna skupština zaključila je zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Predlogu zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Predlogu zakona o obrazovanju odraslih, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu, Predlogu zakona o dopuni Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti i Predlogu zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda.

Trećeg dana rada, 13. juna a pre prelaska na rad po dnevnom redu zasedanja, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Enis Imamović, Žika Gojković, Bojan Đurić, Milica Vojić Marković, Vesna Marjanović i Mileta Poskurica zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U prepodnevnom delu rada, Narodna skupština započela je jedinstveni pretres o Predlogu rezolucije o zakonodavnoj politici, koji je podnela grupa od 25 narodnih poslanika, a koji je obrazložio predstavnik predlagača, narodni poslanik Srđan Miković.

U popodnevnom delu rada Narodna skupština obavila je jedinstveni pretres o Predlogu rezolucije o zakonodavnoj politici i započela zajednički jedinstveni pretres o tačkama 10. do 13.dnevnog reda zasedanja, koje je obrazložio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goran Knežević.

Do kraja dana, Narodna skupština zaključila je zajednički jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti veterine, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokaza o ispunjenosti propisanih uslova o hrani i hrani za životinje biljnog, mešovitog/kombinovanog porekla i o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite bilja. Četvrtog dana, 18. juna, pre prelaska na rad po dnevnom redu zasedanja, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Olgica Batić, Vladimir Marinković, Zoran Ostojić, Nikola Jovanović, Slobodan Samardžić, Saša Dujović, Janko Veselinović i Marijan Rističević zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.U prepodnevnom delu rada, Narodna skupština obavila je zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine, Predlogu odluke o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine, Predlogu odluke o razrešenju i imenovanju zamenika člana Republičke izborne komisije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka, Predlogu odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine mr Nebojša Stefanović i Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Liberalno demokratska partija.U popodnevnom delu rada, Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Petog dana, 19. juna, Narodna skupština nastavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.Do kraja dana, Narodna skupština vodila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Šestog dana rada, 20.juna, Narodna skupština nastavila je rad raspravom u pojedinostima o Predlogu zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pre prelaska na rad po dnevnom redu zasedanja, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Olena Papuga, Aleksandar Pejčić, Miodrag Linta, Ranka Savić, Borislav Stefanović i Olgica Batić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Predsedavajuća, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač, pozdravila je, u ime narodnih poslanika, grupu studenata sa Novog Beograda koji su sa galerije Velike sale pratili rad Narodne skupštine.

Do kraja dana, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, o Predlogu zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, o Predlogu zakona o obrazovanju odraslih, kao i pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu, u načelu i u pojedinostima, o svim tačkama dnevnog reda zasedanja, predsedavajuća, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač, odredila je utorak, 25.jun, sa početkom u 11 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 25.juna, Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Predlog zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Predlog zakona o obrazovanju odraslih, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu, Predlog zakona o dopuni Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti i Predlog zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda.

Takođe, Narodna skupština usvojila je i Predlog rezolucije o zakonodavnoj politici, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti veterine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međusobnom priznavanju i prihvatanju dokaza o ispunjenosti propisanih uslova o hrani i hrani za životinje biljnog, mešovitog/kombinovanog porekla i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite bilja.

Usvojen je i Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta, Predlog odluke o razrešenju i imenovanju zamenika člana Republičke izborne komisije, Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika, na koje su ukazivali narodni poslanici tokom zasedanja, i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda zasedanja, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač, zaključila je Peto vanredno zasedanje Narodne skupštine u 2013.godini.
Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2