1. jul 2014. Peto  vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

1. jul 2014. Peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

Utorak, 1. jul 2014.

Peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je, na zahtev 206 narodnih poslanika, Peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godine, za utorak, 1. jul 2014. godine, sa početkom u 14 časova.


U zahtevu za održavanje Petog vanrednog zasedanja utvrđen je dnevni red sa 14 tačaka i to:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada;
2. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora (Unapređenje objekata pravosudnih organa) između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada;
3.Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, koji je podnela Vlada;
4. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša, koji je podnela Vlada;
5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti odbrane, koji je podnela Vlada;
6.Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti odbrane, koji je podnela Vlada;
7.Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojnoj saradnji, koji je podnela Vlada;
8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti odbrane, koji je podnela Vlada;
9. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti odbrane, koji je podnela Vlada;
10. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija, koji obezbeđuje resurse prelaznim snagama Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL), koji je podnela Vlada;
11. Predlog odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine;
12. Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
13. Predlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela Maja Gojković, predsednik Narodne skupštine;
14. Predlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju šefova stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela Maja Gojković, predsednik Narodne skupštine (Delegacija u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi).

Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Enis Imamović, Zlata Đerić, Đorđe Stojšić, Ljiljana Kosorić, Neđo Jovanović, Nevenke Milošević i Borislav Stefanović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika Aleksandra Jugovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1,2. i 3. dnevnog reda, zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 4,5,6,7,8,9. i 10, i zajednički jedinstveni pretres o aktima iz tačaka 11,12,13. i 14. dnevnog reda zasedanja.
Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1,2. i 3. dnevnog reda zasedanja.

Predložene zakone, u ime predlagača, obrazložio je ministar finansija Lazar Krstić.

Drugog dana zasedanja, 2. jula, Narodna skupština je nastavila i u prepodnevnom delu rada zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1, 2. i 3. dnevnog reda zasedanja.
U popodnevnom delu rada, Narodna skupština obavila je zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 4, 5, 6, 7, 8, 9. i 10. dnevnog reda. Predložene zakone je, u ime predlagača, obrazložio ministar odbrane Bratislav Gašić.
Do kraja rada, Narodna skupština obavila je i zajednički jedinstveni pretres o aktima iz tačaka 11,12,13. i 14. dnevnog reda.
Trećeg dana zasedanja, 3. jula, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Aleksandar Čotrić, Ivan Karić, mr Aleksandra Jerkov i Vladica Dimitrov, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Pošto je Narodna skupština završila sa raspravom po svim tačkama dnevnog reda, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine mr Igor Bečić odredio je četvrtak, 3. jul 2014. godine, sa početkom u 16.00 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 3. jula, Narodna skupština usvojila je, većinom glasova narodnih poslanika
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora (Unapređenje objekata pravosudnih organa) između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti odbrane, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti odbrane, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojnoj saradnji, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti odbrane, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti odbrane, Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija, koji obezbeđuje resurse prelaznim snagama Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL), koje je podnela Vlada.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila i Predlog odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine, Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Predlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela Maja Gojković, predsednik Narodne skupštine, i Predlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju šefova stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela Maja Gojković, predsednik Narodne skupštine (Delegacija u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi).

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o tačkama dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
nedelja, 28. novembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja