Sreda, 26. oktobar 2011.

Petnaesta sednica Odbora za međunacionalne odnose

Odbor za međunacionalne odnose održao je Petnaestu sednicu 26. oktobra. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Miletić Mihajlović, a sednici su prisustvovali ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković i direktor Uprave za ljudska i manjinska prava Nenad Đurđević sa saradnicom.


Na sednici je razmatrana Informacija o radu Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu (oblast zaštite prava nacionalnih manjina), za period mart – septembar 2011. godine. Ministar Marković obavestio je članove Odbora o radu i aktivnostima Ministarstva, ukazavši da određena zakonska rešenja u Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u svojoj primeni izazivaju nedoumice. Marković je istakao da bi ovaj Zakon trebalo poboljšati, jer na duži rok taj dokument neće dati očekivane rezultate. Ministar je prisutne upozanao i sa problemima u formiranju Nacionalnog saveta Bošnjaka. Takođe, on je objasnio i zašto je bilo potrebno doneti Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga kojim se obezbeđuje izdavanje dvojezičnih izvoda iz matičnih knjiga. Marković je izneo i podatke da je u sklopu mera afirmativne akcije u odnosu na pripadnike romske nacionalne manjine u oblasti obrazovanja u školskoj 2011/2012. godini upisano 380 učenika u srednje škole, odnosno 154 studenta na fakultete.

U nastavku sednice članovi Odbora diskutovli su o radu Ministarstva, ukazavši na probleme u funkcionisanju Nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Predsednik Odbora Miletić Mihajlović istakao je da bi trebalo prihvatiti Izveštaj i izneo mišljenje da Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u praksi pokazuje manjkavosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad ostalih državnih institucija i njihovih nadležnosti, i ukazao da bi određene izmene i dopune mogle da doprinesu poboljšanju sadašnjeg Zakona. Odbor je većinom glasova prihvatio Izveštaj.


Odbori vezani za ovu aktivnost