23. decembar 2021. Petnaesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini

23. decembar 2021. Petnaesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini

Četvrtak, 23. decembar 2021.

Petnaesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić, sazvao je Petnaestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, za četvrtak, 23. decembar 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Pre utvrđivanja dnevnog reda, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici, Samir Tandir, Jelena Mihailović i dr Uglješa Mrdić, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština usvojila je dnevni red sa jednom tačkom, i to:

  1. Predlog odluke o izboru na funkciju javnih tužilaca, koji je podnela Vlada.
Narodna skupština započela je jedinstveni pretres o jedinoj tački dnevnog reda, koju je obrazložila ministarka pravde Maja Popović.

Pošto je Narodna skupštila zaključila jedinstveni pretres o tački dnevnog reda, predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Elvira Kovač odredila je četvrtak, 23. decembar, u 18.05 časova kao Dan za glasanje o tački dnevnog reda Petnaeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 23. decembra 2021. godine, Narodna skupština je većinom glasova usvojila Predlog odluke o izboru na funkciju javnih tužilaca, koji je podnela Vlada.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o jedinoj tački dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić zaključio je Petnaestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.


Video (3)

Četvrtak, 23. decembar 2021. | Petnaesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini 23.12.2021.(I)

Četvrtak, 23. decembar 2021. | Petnaesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini 23.12.2021.(II)

Četvrtak, 23. decembar 2021. | Dan za glasanje o tački dnevnog reda Petnaeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini 23.12.2021.