15. maj 2018. Peta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini

15. maj 2018. Peta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini

Ponedeljak, 14. maj 2018.

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Petu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini za ponedeljak, 14. maj 2018. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koje je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o putevima, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o železnici, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, koji je podnela Vlada;
 10. Predlog zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, koji je podnela Vlada;
 11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koji je podnela Vlada;
 12. Predlog zakona o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma, koji je podnela Vlada;
 13. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je podnela Vlada;
 14. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmeni člana 50(a) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i Protokola o izmeni člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, koji je podnela Vlada;
 15. Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine, koji je podnela Vlada;
 16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju, koji je podnela Vlada;
 17. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta, koji je podnela Vlada;
 18. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko, koji je podnela Vlada;
 19. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti urbanizma, koji je podnela Vlada;
 20. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis, koji je podnela Vlada;
 21. Predlog odluke o obrazovanju Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije, kao i uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom, koji je podnela narodni poslanik Maja Gojković i
 22. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2018. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 20. i 22. dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 15. maja, pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici dr Dijana Vukomanović, Aleksandar Stevanović, Miroslav Aleksić, Marija Janjušević, Nataša Mićić, dr Branislav Mihajlović, dr Muamer Bačevac, Jovan Jovanović, Milorad Mirčić, Radoslav Milojičić, Marijan Rističević, Stefana Miladinović i Željko Sušec zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Predsedavajući sednici Đorđe Milićević pozdravio je u ime narodnih poslanika i u svoje ime delegaciju Svekineskog narodnog kongresa Narodne Republike Kine, na čelu sa potpredsednikom Cao Đianmingom, koji su pratili deo sednice sa galerije sale Narodne skupštine.

U nastavku rada, Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 20. i 22. dnevnog reda sednice.

Predložene zakone obrazložila je predstavnica predlagača, potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorana Mihajlović.

Trećeg dana rada, 16. maja, pre prelaska na dnevni red, na osnovu člana 133. Ustava Republike Srbije, člana 23. stav 2. Zakona o Vladi i člana 279. Poslovnika Narodne skupštine, Narodna skupština konstatovala je da je dr Dušan Vujović, podneo ostavku na funkciju ministra finansija i da mu je, danom konstatacije ostavke, prestao mandat ministra finansija u Vladi Republike Srbije.

U daljem toku rada, Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 20. i 22. dnevnog reda sednice.

Četvrtog dana rada, 17. maja, pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Miljan Damjanović, Mirjana Dragaš, Đorđe Vukadinović, Nenad Božić, Marinika Tepić, Dragan Vesović, Milija Miletić, Zoran Živković, Gordana Čomić, Boban Birmančević i Miroslav Aleksić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Tokom dana Narodna skupština vodila je jedinstveni pretres o 21. tački dnevnog reda, odnosno o Predlogu odluke o obrazovanju Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije, kao i uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom.

Petog dana rada, 18. maja, Narodna skupština nastavila je i do kraja dana zaključila jedinstveni pretres o 21. tački dnevnog reda, odnosno o Predlogu odluke o obrazovanju Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije, kao i uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom.

Narodna skupština je, u skladu sa članom 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, većinom glasova narodnih poslanika uvrstila Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela Poslaničke grupe Srpska napredna stranka i Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka, kao 23. i 24. tačku dnevnog reda sednice.

Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 14. do 20. i predlozima odluka iz tačaka 21. do 24. dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupština Maja Gojković odredila je petak, 18. maj, sa početkom u 15.15 časova, kao Dan za glasanje o predlozima zakona iz tačaka 14. do 20. i predlozima odluka iz tačaka 21. do 24. dnevnog reda Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini.

Dan za glasanje o tačkama 14. do 24. dnevnog reda

U Danu za glasanje, narodni poslanici su usvojili Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmeni člana 50(a) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i Protokola o izmeni člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti urbanizma i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis, koje je podnela Vlada.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je usvojila Predlog odluke o obrazovanju Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije, kao i uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom, koji je podnela narodni poslanik Maja Gojković

Narodni poslanici su, u Danu za glasanje, usvojili i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2018. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama i Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koje je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka.

Šestog dana rada, 21. maja, Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima o tački 1. dnevnog reda sednice.

Sednici je prisustvovao i predstavnik predlagača, potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović i saradnici iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

Sedmog dana rada, 22. maja, a pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Jovan Jovanović, Đorđe Vukadinović, dr Ana Stevanović, Tatjana Macura, Miroslav Aleksić, Marija Janjušević, Grozdana Banac, Aleksandar Šešelj, Miletić Mihajlović, Marijan Rističević, Goran Pekarski i Gordana Čomić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština nastavila je, i do kraja dana vodila, pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

Osmog dana rada, 23. maja, Narodna skupština je nastavila i do kraja dana zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Predlogu zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, Predlogu zakona o putevima i Predlogu zakona o železnici.

Devetog dana rada, 24. maja, pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Đorđe Vukadinović, Milija Miletić, Nataša Sp. Jovanović, Marjana Maraš, dr Branislav Mihajlović, Boško Obradović i Aleksandar Marković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju, Predlogu zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, Predlogu zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Predlogu zakona o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Desetog dana rada, 25. maja, Narodna skupština je, u skladu sa članom 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, većinom glasova narodnih poslanika uvrstila Predlog odluke o izboru članova Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije, kao i uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom, koju je podneo narodni poslanik doc. dr Darko Laketić, kao 25. tačku dnevnog reda Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.

Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o ovoj tački dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković odredila je petak, 25. maj, sa početkom u 10.45 časova, kao Dan za glasanje o tački 25. dnevnog reda Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.

Dan za glasanje o tački 25. dnevnog reda

U Danu za glasanje, narodni poslanici usvojili su Predlog odluke o izboru članova Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije, kao i uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom.

Pošto je Narodna skupština obavila pretres iz dnevnog reda od 1. do 24, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković odredila je petak, 25. maj, sa početkom u 10.46 časova, kao Dan za glasanje o tačkama od 1. do 13. dnevnog reda Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.

Dan za glasanje o tačkama 1. do 13. dnevnog reda

U Danu za glasanje, narodni poslanici usvojili su Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i Predlog zakona o putevima.

Tokom sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić pozdravio je u svoje ime i ime narodnih poslanika predsednicu Interparlamentarne unije Gabrijelu Kuevas Baron, koja je pratila deo sednice.

U nastavku rada, narodni poslanici su usvojili i Predlog zakona o železnici, Predlog zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju, Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, Predlog zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Predlog zakona o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić zaključio je Petu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.


Video (34)

Ponedeljak, 14. maj 2018. | Peta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 14.05.2018. (I)

Ponedeljak, 14. maj 2018. | Peta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 14.05.2018. (II)

Ponedeljak, 14. maj 2018. | Peta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 14.05.2018. (III)

Utorak, 15. maj 2018. | nastavak Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 15.05.2018. (I)

Utorak, 15. maj 2018. | nastavak Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 15.05.2018. (II)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 29


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2