Utorak, 4. decembar 2007.

Peta sednica Odbora za smanjenje siromaštva

Odbor za smanjenje siromaštva održao je 4. decembra Petu sednicu u formi okruglog stola na temu: «Stvaranje podsticajnog okruženja za saradnju civilnog sektora i lokalne samouprave u procesu implementacije Strategije za smanjenje siromaštva».Odbor za smanjenje siromaštva održao je 4. decembra Petu sednicu u formi okruglog stola na temu: «Stvaranje podsticajnog okruženja za saradnju civilnog sektora i lokalne samouprave u procesu implementacije Strategije za smanjenje siromaštva».

Sedici je predsedavao predsednik Odbora Bojan Milovanović.

Sednici Odobra prisustvovali su Žarko Šunderić, zamenik menadžera Tima potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva; Dragan Golubović, ekspert UNDP-a; Dušan Telečki, predsednik SO Ada, Vesna Civrić, šef kancelarije Odbora za smanjenje siromaštva SO Ada, Valentina Milivojević, predsednica Udruženja za pomoć deci i odraslim licima sa smetnjama u razvoju iz Raške; predstvanici ministarstava omladine i sporta, ekonomije i regionalnog razvoja, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i predstavnici nevladinog sektora.

Otvarajući sednicu Odbora Bojan Milovanović, predsednik Odbora, istakao je da siromaštvo, kao globalni problem, ne predstavlja samo kršenje osnovnih ljudskih prava, već i uskraćivanje šanse za normalan život.

Zamenik menadžera Tima potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva Žarko Šunderić istakao je da je siromaštvo u Srbiji danas prepolovljeno, u poređenju sa 2002. godinom, kada je Strategija za smanjenje siromaštva doneta. Prema najnovijim podacima, u 2007. godini, 490.000 ljudi u Srbiji živi ispod granice siromaštva, sa mesečnim prihodom od 8.800 dinara po ekvivalentnom pojedincu ili sa 19.500 dinara mesečno po tročlanoj porodici sa jednim maloletnim detetom.

On je najavio da će Republički Zavod za statistiku, polovinom januara 2008. godine, izaći sa podacima o strukturi populacije siromašnih u Srbiji. Strategija za smanjenje siromaštva nije usmerena samo na Narodnu skupštinu i Vladu, već i na lokalnu samoupravu i civilno društvo. On je podvukao i da svaka opština u Srbiji treba da razvija lokalnu Strategiju za smanjenje siromaštva. Danas, u Srbiji, 27 opština nema nikakav plan za smanjenje siromaštva, 140 opština ima neku vrstu plana, a u izradi je blizu 400 strateških dokumenata na lokalnom nivou. On je dodao i da će naredne godine biti pokrenut program, finansiran od strane Evropke unije, koji za cilj ima pomoć opštinama da pokrenu izradu planova i obezbede sredstva za njihovo sprovođenje.

Dragan Golubović, ekspert UNDP-a govorio je učesnicima okruglog stola o novinama koje u nevladin sektor unosi Predlog zakona o udruženjima, a o primerima dobre prakse u svojim sredinama govorili su predsednik SO Ada Dušan Telečki; Vesna Civrić, šef kancelarije Odbora za smanjenje siromaštva SO Ada i Valentina Milivojević, predsednica Udruženja za pomoć deci i odraslim licima sa smetnjama u razvoju iz Raške.

Učesnici okruglog stola su u nastavku rada diskutovali o strukturi siromašnih u Srbiji, potrebi analize geografske rasprostranjenosti siromaštva, smanjivanju demografskog pražnjenja siromašnih regiona u Srbiji, potrebi kontinuiranog rada na sprovođenju Strategije za smanjenje siromaštva, podizanju svesti za borbu protiv siromaštva na lokalnom novou, povezanosti obrazovnog nivoa i siromaštva i ravnomernom regionalnom razvoju kao jednom od mehanizama smanjivanja siromaštva u Srbiji.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
utorak, 7. decembar

Ceo kalendar dogadjaja