Četvrtak, 1. novembar 2007.

Peta sednica Odbora za Kosovo i Metohiju

Odbor za Kosovo i Metohiju održao je 1. novembra Petu sednicu u Domu kulture u Gračanici, u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija.


Odbor za Kosovo i Metohiju održao je 1. novembra Petu sednicu u Domu kulture u Gračanici, u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija.

Sednici, koja je bila otvorena za javnost, predsedavao je predsednik Odbora Vladimir Milentijević, a prisustvovali su ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić, sa saradnicima, pomoćnik ministra za plan i odabir projekata Nacionalnog investicionog plana Marko Blagojević i pomoćnik direktora kancelatije za NIP Branko Janković.

Sednici su u velikom broju prisustvovali građani Gračanice i drugih mesta iz Pokrajine, kao i jedan broj opštinskih koordinatora na Kosovu i Metohiji.

Ministar Slobodan Samardžić je iscrpno informisao prisutne o toku pregovora o budućem statusu Kosova i Metohije i predstojećim aktivnostima Državnog pregovaračkog tima.

On je podsetio da se prva faza pregovora završila bez rezultata, ali i bez usvajanja Ahtisarijevog plana, istakavši da se u ovoj fazi sa naše strane beskompromisno insistiralo da glavna tema pregovora bude određivanje statusa AP Kosova i Metohije. Štaviše, naša strana će, po rečima ministra, i dalje insistirati na suštinskoj autonomiji AP Kosovo i Metohija, prema kojoj bi Srbija raspolagala svojim suverenitetom, kosovski Albanci u potpunosti samostalno upravljali unutrašnjim poslovima, a istovremeno bi se Srbima omogućilo da sačuvaju svoj identitet i integritet i da nastave da žive na Kosovu i Metohiji. O svim drugim pitanjima razgovaraće se posle okončanja pregovora o statusu, na čemu je naša strana do sada istrajavala, rekao je Samardžić, misleći na pokušaje da se pregovori od albanske strane i pojedinih članova međunarodne pregovaračke trojke skrenu na razgovore o međusobnim odnosima. Ministar Samardžić je govorio i o pripremama Pregovaračkog tima i drugih državnih organa za nastavak razgovora u Beču i merama koje se preduzimaju da se obezbedi veće prisustvo države u AP Kosovo i Metohija u predstojećem periodu.

U nastavku rada, predstavnici Ministarstva za infrastrukturu izvestili su Odbor o realizovanim i raspoređenim sredstvima iz Nacionalnog investicionog plana i projektima koje se planiraju na teritoriji ove Pokrajine.

Nakon iscrpne rasprave, u kojoj su pored članova Odbora učestvovali i narodni poslanici koji nisu članovi Odbora, za reč su se javljali prisutni građani.

Ukazali su na probleme i teškoće sa kojima se svakodnevno susreću, kao i pojedine slučajeve zloupotreba finansijskih sredstava i nezakonitog ponašanja pojedinaca s tim u vezi..

Odgovarajući na pitanja, ministar Samardžić je naglasio da će se preduzeti sve mere kako bi se povećala odgovornost na terenu i uspostavila adekvatnija organizacija i kontrola trošenja sredstava iz budžeta. Država će nastaviti da ulaže u projekte koji treba da obezbede bezbedniji i kvalitetniji život Srba i naelbanskog stanovništva u Autonomnoj pokrajini. Razmotriće se i svi predlozi i sugestije izneti u raspravi.

Pre početka sednice članovi Odbora su obišli manastir Gračanica.

Odbori vezani za ovu aktivnost