22. jun 2021. Peta posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu

22. jun 2021. Peta posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu

Utorak, 22. jun 2021.

Peta posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu

Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić sazvao je Petu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu za utorak, 22. jun 2021. godine, sa početkom u 12 časova.


Za ovu sednicu predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić utvrdio je sledeći dnevni red:

  1. Izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju (u periodu od maja 2019. godine do juna 2021. godine) koji je podnela Vlada i

  2. Izveštaj o pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini od maja 2019. do 15. juna 2021. godine, koji je podnela Vlada.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika Ivice Dačića da obavi zajednički i jedinstveni pretres o obe tačke dnevnog reda, s obzirom da su navedeni akti međusobno uslovljeni i da su rešenja u njima međusobno uslovljena.

Povodom tačaka dnevnog reda sednice narodnim poslanicima obratio se predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji je obrazložio tačke 1. i 2. dnevnog reda sednice.

Do kraja dana, Narodna skupština obavila je zajednički jedinstveni pretres o obe tačke dnevnog reda sednice.

Nakon obavljene rasprave o Izveštaju o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju (u periodu od maja 2019. godine do juna 2021. godine) i Izveštaju o pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini od maja 2019. do 15. juna 2021. godine, predsedavajući sednici, predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić odredio je utorak, 22. jun 2021. godine, sa početkom u 18.09 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda sednice.

Dan ga glasanje

U Danu za glasanje, Narodna skupština usvojila je Izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju (u periodu od maja 2019. godine do juna 2021. godine) i Izveštaj o pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini od maja 2019. do 15. juna 2021. godine.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o tačkama dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić zaključio je Petu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.


Video (4)

Utorak, 22. jun 2021. | Peta posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu 22.06.2021. (I)

Utorak, 22. jun 2021. | Peta posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu 22.06.2021. (II)

Utorak, 22. jun 2021. | Peta posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu 22.06.2021. (III)

Utorak, 22. jun 2021. | Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Pete posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu 22.06.2021.