29. avgust 2014. Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

29. avgust 2014. Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

Petak, 29. avgust 2014.

Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je na zahtev Vlade Republike Srbije Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini, za petak 29. avgust 2014. godine, sa početkom u 10 časova.


U zahtevu za održavanje Osmog vanrednog zasedanja utvrđen je dnevni red sa četiri tačke:

1. Predlog zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, koji je podnela Vlada,

2. Predlog zakona o prometu nepokretnosti, koji je podnela Vlada,

3. Predlog zakona o dopunama Zakona o sudskim taksama, koji je podnela Vlada, i

4. Predlog zakona o izmeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je podnela Vlada.

Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika prof. dr Vladimira Marinkovića da se obavi zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, Predlogu zakona o prometu nepokretnosti i Predlogu zakona o dopunama Zakona o sudskim taksama.

Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1, 2. i 3. dnevnog reda, koje je, u ime predlagača, obrazložio ministar pravde Nikola Selaković.

Do kraja dana, Narodna skupština je vodila i zaključila zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1, 2. i 3. dnevnog reda zasedanja.

Drugog dana rada, 30. avgusta, Narodna skupština započela je načelni pretres o četvrtoj tački dnevnog reda, odnosno o Predlogu zakona o izmeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je, u ime predlagača, obrazložio ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je i zaključila načelni pretres o Predlogu zakona o izmeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Trećeg dana rada, 31. avgusta, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, Predlogu zakona o prometu nepokretnosti i Predlogu zakona o dopunama Zakona o sudskim taksama.

Pošto je Narodna skupština obavila pretres u načelu i pojedinostima o prve tri tačke dnevnog reda, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine mr Igor Bečić podsetio je na odredbu člana 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, prema kojoj predsednik Narodne skupštine može da odredi da Dan za glasanje o predlogu zakona bude odmah po završetku pretresa tog predloga zakona.

Saglasno toj odredbi, potpredsednik Narodne skupštine mr Igor Bečić odredio je nedelju, 31. avgust 2014. godine, u 13.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama 1, 2. i 3. dnevnog reda, odnosno o Predlogu zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, Predlogu zakona o prometu nepokretnosti i Predlogu zakona o dopunama Zakona o sudskim taksama.

Dan za glasanje

U danu za glasanje, 31. avgusta, Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, Predlog zakona o prometu nepokretnosti i Predlog zakona o dopunama Zakona o sudskim taksama.

U popodnevnom delu rada, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Pošto je Narodna skupština završila sa raspravom u načelu i pojedinostima o Predlogu zakona o izmeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković odredila je nedelju, 31. avgust 2014. godine, sa početkom u 19.05 časova, kao Dan za glasanje o 4. tački dnevnog reda Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.

Dan za glasanje

U danu za glasanje, 31. avgusta, Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Narodna skupština je u Danu za glasanje odlučivala o povredama Poslovnika, na koje su ukazivali narodni poslanici tokom zasedanja, i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o tačkama dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5