Ponedeljak, 1. jul 2013.

Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2013.godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije dr Nebojša Stefanović sazvao je, na zahtev Vlade, Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, za ponedeljak, 1.jul 2013. godine, sa početkom u 12 časova.


U zahtevu za održavanje vanrednog zasedanja određen je dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama finansijskih planova za 2013.godinu:
1) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje,
2) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje,
3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i
4) Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013.godinu, koje je podnela Vlada,

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada,

3. Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnela Vlada,

4. Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog preduzeća „Putevi Srbije“ prema privrednim društvima po osnovu neizmirenih obaveza i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, koji je podnela Vlada,

5. Predlog zakona o izmeni Zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, koji je podnela Vlada,

6. Predlog zakona o računovodstvu,koji je podnela Vlada,

7. Predlog zakona o reviziji, koji je podnela Vlada,

8. Predlog zakona o faktoringu, koji je podnela Vlada,

9. Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa br. 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine koji je podnela Vlada i

10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o kreditu za realizaciju Programa „Kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna komunalna preduzeća“, koji je podnela Vlada.

Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika prihvatila predlog narodnog poslanika Ivana Bauera da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o 1, 2. i 3. tački dnevnog reda, zajednički načelni i jedinstveni pretres o 4, 5, 9. i 10. tački dnevnog reda i zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 6, 7. i 8. dnevnog reda zasedanja.

Narodna skupština započela je u prepodnevnom delu rada zajednički načelni i jedinstveni pretres o 1, 2. i 3. tački dnevnog reda zasedanja, koje je narodnim poslanicima obrazložio predstavnik predlagača, ministar finansija i privrede mr Mlađan Dinkić.
Do kraja rada, Narodna skupština vodila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1, 2. i 3. dnevog reda zasedanja.

Drugog dana rada, 2. jula, Narodna skupština nastavila je rad zajedničkim načelnim i jedinstvenim pretresom o 1, 2. i 3. tački dnevnog reda zasedanja.
Na početku rada, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Ranka Savić, Saša Milenić, Bojana Božanić, Ivan Karić i Mirko Čikiriz zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.
Predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač pozdravila je, u ime narodnih poslanika i u svoje ime polaznike Diplomatske akademije koji su sa galerije Velike sale pratili sednicu Narodne skupštine.
Do kraja dana, Narodna skupština zaključila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o 1, 2. i 3. tački dnevnog reda zasedanja.

Trećeg dana zasedanja, 4.jula, pre prelaska na rad po dnevnom redu zasedanja, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Dubravka Filipovski, Aleksandar Jugović, Zlatko Dragosavljević, Miljenko Dereta, Milica Vojić Marković, Neđo Jovanović i Janko Veselinović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U prepodnevnom delu rada, Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama finansijskih planova za 2013.godinu: 1) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, 2) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i 4) Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013.godinu.

Do kraja dana Narodna skupština obavila je raspravu o amandmanima podnetim na ovaj Predlog zakona.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu u načelu i u pojedinostima o prvoj tački dnevnog reda zasedanja, predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović odredio je petak, 5.jul, sa početkom u 11 časova kao Dan za glasanje o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama finansijskih planova za 2013.godinu:1) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, 2) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i 4)Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013.godinu.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 5 jula, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu.
Narodna skupština je većinom gllasova usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2013. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2013.godinu.

Četvrtog dana rada, 5. jula, Narodna skupština vodila je i do kraja dana zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 4,5,9. i 10 dnevnog reda. U ime predlagača, potpredsednica Vlade za evropske integracije Suzana Grubješić obrazložila je predložene zakone.

Petog dana rada, 9. jula, pre prelaska na rad po dnevnom redu zasedanja, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici dr Vladimir Marinković, Jovan Palalić, Dubravka Filipovski, Neđo Jovanović i Mirko Čikiriz zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U prepodnevnom delu rada, Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o 6, 7. i 8. tački dnevnog reda zasedanja, odnosno o Predlogu zakona o računovodstvu, Predlogu zakona o reviziji i Predlogu zakona o faktoringu. Predložene zakone je, u ime predlagača, narodnim poslanicima obrazložila mr Verica Kalanović, ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

Do kraja rada Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 6, 7. i 8. dnevnog reda zasedanja.

Šestog dana zasedanja, 10.jula, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, Predlogu zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i o Predlogu zakona o preuzimanju obaveza Javnog preduzeća „Putevi Srbije“ prema privrednim društvima po osnovu neizmirenih obaveza i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije.

Predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač, obavestila je narodne poslanike da se prekida Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine u 2013.godini, zbog održavanja Četvrte posebne sednice Narodne skupštine u 2013.godini, zakazane za četvrtak, 11.jul, sa početkom u 13 časova.

Sedmog dana rada,15. jula, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o računovodstvu, o Predlogu zakona o reviziji i o Predlogu zakona o faktoringu.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda zasedanja, a s obzirom na to da je već odlučivala o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, potpredsednik Narodne skupštine Konstantin Arsenović odredio je utorak, 16. jul 2013. godine, sa početkom u 10 časova, kao Dan za glasanje o preostalim tačkama dnevnog reda Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 16. jula, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog preduzeća „Putevi Srbije“ prema privrednim društvima po osnovu neizmirenih obaveza i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, Predlog zakona o izmeni Zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, Predlog zakona o računovodstvu, Predlog zakona o reviziji i Predlog zakona o faktoringu.

Narodna skupština usvojila je i Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa br. 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o kreditu za realizaciju Programa „Kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna komunalna preduzeća“.

Narodna skupština odlučivala je, u Danu za glasanje, i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom Osmog vanrednog zasedanja i odlučila da je Poslovnik bio povređen u sedam slučajeva.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda zasedanja, predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović, zaključio je Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5