Utorak, 24. novembar 2020.

Osma sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora, održanoj 24. novembra, pre prelaska na rad, članovi Odbora su se jednoglasno odlučili da, na predlog Vlade Republike Srbije, sa dnevnog reda sednice bude povučena 13. tačka, odnosno Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanske štedionice a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South stream Serbia AG, Zug, Švajcarska, koji je podnela Vlada.


U nastavku rada Odbor je utvrdio sledeći dnevni red:
 1. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada;
 2. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada;
 3. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada;
 4. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona, koji je podnela Vlada;
 5. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, koji je podnela Vlada;
 6. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat „Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada (broj 011-1694/20 od 6. novembra 2020. godine), u načelu,
 7. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2053 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID-19, koji je podnela Vlada;
 8. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2025 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti, koji je podnela Vlada;
 9. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2026 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koji je podnela Vlada;
 10. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW“) i Republike Srbije („Zajmoprimac“) koju predstavlja ministar finansija za projekat „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza V“, koji je podnela Vlada;
 11. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW“) i Republike Srbije („Zajmoprimac“) koju predstavlja ministar finansija za projekat „Energetska efikasnost u objektima javne namene, faza II“, koji je podnela Vlada;
 12. Razmatranje Predloga zakona o izmenama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, koji je podnela Vlada.
Odbor je predložene zakone razmatrao u načelu i ocenio da su svi predlozi zakona dnevnog reda sednice, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Nevena Veinović, Željko Tomić, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, Uglješa Mrdić, Đuro Perić, Dubravka Kralj, Toma Fila, Arpad Fremond, Ilija Matejić i Violeta Ocokoljić.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Utorak, 24. novembar 2020. | Osma sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 24.11.2020.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31