9. decembar 2019. Osma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini

9. decembar 2019. Osma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini

Ponedeljak, 9. decembar 2019.

Osma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Osmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini za ponedeljak, 9. decembar 2019. godine, sa početkom u 10 časova.


Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžast-a, koji je podnela Vlada;
  2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koji je podnela Vlada;
  3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, koji je podnela Vlada;
  4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji je podnela Vlada;
  5. Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima, koji je podnela Vlada i
  6. Predlog odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana, koji je podneo Zaštitnik građana.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni pretres o tačkama 2, 3, 4. i 5. dnevnog reda sednice.

Narodna skupština započela je i zaključila jedinstveni pretres o 1. tački dnevnog reda, odnosno o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžast-a, koji je narodnim poslanicima obrazložio predstavnik Vlade, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

Predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić podsetio je narodne poslanike na član 87. stav 5 Poslovnika Narodne skupštine, po kome predsednik može da odredi da Dan za glasanje bude odmah po završetku rasprave pojedinog predloga zakona, i odredio ponedeljak, 9. decembar, sa početkom u 14.30 časova, kao Dan za glasanje o 1. tački dnevnog reda sednice, odnosno o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžast-a.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 9. decembra, narodni poslanici usvojili su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžast-a, koji je podnela Vlada.

Narodna skupština je, u nastavku rada, započela i do kraja dana vodila zajednički načelni pretres o tačkama 2, 3, 4. i 5. dnevnog reda sednice, odnosno o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Predlogu zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima, koje je podnela Vlada.

Predložene zakone narodnim poslanicima je obrazložio predstavnik Vlade, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

Drugog dana rada, 10. decembra, a pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici dr sci. med. Danica Bukvić, Aleksandar Stevanović, Aleksandar Šešelj, Milija Miletić, Đorđe Vukadinović i Srbislav Filipović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku sednice, Narodna skupština obavila je zajednički načelni pretres o tačkama 2, 3, 4. i 5. dnevnog reda sednice .

Trećeg dana rada. 11. decembra Narodna skupština započela je jedinstveni pretres Predloga odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana.

Do kraja dana, Narodna skupština završila je jedinstveni pretres o 6. tački dnevnog reda sednice.

Četvrtog dana rada, 12. decembra, pre prelaska na dnevni red, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici dr Vesna Ivković, prof. dr Vojislav Šešelj, dr Predrag Jelenković, Bojan Torbica i Aleksandar Marković, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku sednice, narodni poslanici započeli su pretres u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

Do kraja dana, Narodna skupština zaključila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Predlogu zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković odredila je petak, 13. decembar , sa početkom u 11.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama 2. do 6. dnevnog reda Osme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 13. decembra 2019. godine, Narodna skupština je usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima, koje je podnela Vlada.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je izabrala Jelenu Stojanović, dr Natašu Tanjević i Slobodana Tomića za zamenike Zaštitnika građana, na predlog Zaštitnika građana.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o tačkama 2. do 6. dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Osmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini.

Video (19)

Ponedeljak, 9. decembar 2019. | Osma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 09.12.2019. (I)

Ponedeljak, 9. decembar 2019. | Osma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 09.12.2019. (II)

Ponedeljak, 9. decembar 2019. | Dan za glasanje o 1. tački dnevnog reda Osme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 09.12.2019.

Ponedeljak, 9. decembar 2019. | Osma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 09.12.2019. (III)

Ponedeljak, 9. decembar 2019. | Osma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini 09.12.2019. (IV)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 14