3. decembar 2013. Osma posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini

3. decembar 2013. Osma posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini

Utorak, 3. decembar 2013.

Osma posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini

Predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović sazvao je Osmu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, za utorak 3. decembar 2013. godine, sa početkom u 14 časova.


Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

1. Polaganje zakletve predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

Predsednik Narodne skupštine pozdravio je prisutne goste i pozvao predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomira Milojevića da položi zakletvu.

Nakon polaganja zakletve i kratkog obraćanja predsednika Vrhovnog kasacionog suda narodnim poslanicima, predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović zaključio je Osmu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.