Četvrtak, 20. maj 2021.

Osma i Deveta sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

Na sednicama, održanim 20. maja 2021. godine, Odbor za kontrolu službi bezbednosti razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Bezbednosno-informativne agencije za period do 31. marta 2021. godine, Izveštaj o stanju bezbednosti Republike Srbije za period do 25. aprila 2021. godine, kao i Izveštaj o nabavkama dobara, usluga i radova za 2020. godinu.


Članovi Odbora pozitivno su ocenili postignuti nivo kontraobaveštajne i bezbednosne zaštite određenih lica i objekata imajući u vidu aktivnosti koje Agencija preduzima na planu blagovremenog otkrivanja, praćenja, dokumentovanja i presecanja delatnosti usmerenih na ugrožavanje lica i objekata koji se bezbednosno štite.

Posebno je naglašen značaj kontinuiranog unapređenja saradnje sa drugim državnim organima i institucijama Republike Srbije, kao i saradnje sa drugim službama bezbednosti Republike Srbije u cilju funkcionalnog i operativnog povezivanja radi realizacije ciljeva i zadataka propisanih zakonom. U tom smislu, posebno je istaknut značaj ove saradnje koja je rezultirala razbijanjem kriminalnog klana koji je pretio da ugrozi živote najznačajnijih funkcionera države i da podrije bezbednost države.

Ocenjeno je da je stanje bezbednosti u Republici Srbiji stabilno i pored kontinuirane izloženosti naše države različitim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama čije je ispoljavanje manjeg ili većeg intenziteta.

Izveštajima su obuhvaćene sve najznačajnije aktivnosti Agencije u izveštajnom periodu, čime je članovima Odbora omogućeno da ostvare sveobuhvatan uvid u rad BIA i stepen realizacije aktivnosti i zadataka iz nadležnosti Agencije. Tokom izveštajnog perioda i uprkos pandemiji angažovanje BIA bilo je prevashodno usmereno na zaštitu vitalnih interesa Republike Srbije i ključne rizike i pretnje po bezbednost zemlje.

Članovi Odbora pozdravili su nastojanje Agencije da u cilju pravovremenog i adekvatnog suprotstavljanja izazovima rizicima i pretnjama po bezbednost, stalno unapređuje bilateralnu i multilateralnu saradnju sa partnerskim bezbednosno-obaveštajnim službama.

Sednicama, koje su bile zatvorene za javnost, predsedavao je mr Igor Bečić, predsednik Odbora, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandar Marković, Borisav Kovačević, Goran Pekarski, Jelena Mijatović, Justina Pupin Košćal i Andrijana Avramov.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
četvrtak, 18. avgust
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja