17. septembar 2019. Osamnaesto  vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

17. septembar 2019. Osamnaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Utorak, 17. septembar 2019.

Osamnaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Osamnaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu za utorak, 17. septembar, na zahtev Vlade.


U zahtevu za održavanje sednice utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama zakona o visokom obrazovanju i
2. Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 2. Zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke.

Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Vladimir Đurić, Milija Miletić, Đorđe Vukadinović, Aleksandar Šešelj, Ljubinko Rakonjac i Mirko Krlić, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada Narodna skupština vodila je i zaključila načelni pretres o prvoj tački dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 18. septembra, Narodna skupština obavila je pretres o Predlogu autentičnog tumačenja odredbe člana 2. Zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je obrazložio predstavnik predlagača Đorđe Komlenski, predsednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

Trećeg dana rada, 19. septembra, pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Aleksandar Šešelj, dr Milorad Mijatović, Đorđe Komlenski, dr Danijela Stojadinović, Dragan Šormaz i Đorđe Vukadinović zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada, Narodna skupština je vodila i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama zakona o visokom obrazovanju.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković odredila je četvrtak, 19. septembar, sa početkom u 15.00 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Osamnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Dan za glasanje

U danu za glasanje, 19. septembra, Narodna skupština većinom glasova narodnih poslanika usvojila je Predlog zakona o izmenama zakona o visokom obrazovanju i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 2. Zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Osamnaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.Video (10)

Utorak, 17. septembar 2019. | Osamnaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 17.09.2019.(I)

Utorak, 17. septembar 2019. | Osamnaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 17.09.2019.(II)

Utorak, 17. septembar 2019. | Osamnaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 17.09.2019.(III)

Utorak, 17. septembar 2019. | Osamnaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 17.09.2019.(IV)

Sreda, 18. septembar 2019. | nastavak Osamnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 18.09.2019. (I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 5


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2