Četvrtak, 11. oktobar 2007.

Okrugli sto o saradnji Evropskog parlamenta i Narodne skupštine Republike Srbije

U okviru Programa informisanja i saradnje Evropskog parlamenta i NS RS, u Domu Narodne skupštine 11.i 12. oktobra održan je okrugli sto na temu “Uloga Evropskog parlamenta i odnos sa nacionalnim parlamentima i građanima u Evropskoj uniji.U okviru Programa informisanja i saradnje Evropskog parlamenta i NS RS, u Domu Narodne skupštine 11.i 12. oktobra održan je okrugli sto na temu “Uloga Evropskog parlamenta i odnos sa nacionalnim parlamentima i građanima u Evropskoj uniji.”

Ovaj program organizovala je Direkcija za odnose sa nacionalnim parlamentima Evropskog parlamenta, u cilju unapređenja kvaliteta i efikasnosti bilateralnih odnosa Evropskog parlamenta i parlamenta zemalja članica. Program je namenjen, pre svega, administrativnom osoblju parlamenata, s ciljem da im pruži informacije o Evropskoj uniji i podstakne dijalog, kako bi se što preciznije utvrdili prioriteti i potrebe na nacionalnom nivou.

Učesnicima okruglog stola na početku rada obratio se potpredsednik Narodne skupštine Miloljub Albijanić, koji je naglasio privrženost Narodne skupštine principima Evropske unije i njenu rešenost da izgradi demokratsko društvo, zasnovano na vladavini prava, poštovanju ljudskih i manjinskih prava i tržišnoj ekonomiji. Želimo da reformišemo naše društvo i izgradimo stabilne institucije u skladu sa standardima EU, rekao je Albijanić i dodao da je saradnja nacionalnog parlamenta sa Evropskim parlamentom od suštinskog značaja za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Takođe je podvukao značaj prenošenja iskustava iz rada institucija EU našem parlamentu.

Šef Političkog sektora Delegacije Evropske komisije u Srbiji Esmeralda Hernandez-Aragones ukazala je da je parlament najvažnija institucija u svakoj demokratskoj državi i da Narodna skupština Srbije može mnogo da pomogne u približavanju zemlje EU. Posebno je naglasila da će, po potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, uslediti nove obaveze za našu zemlju vezano za sistem odbrane i zajedničke bezbednosti u regionu, regionalni razvoj i uspostavljanje zone slobodne trgovine, odnosno slobodnog kretanja radnika, robe i kapitala. Iako je Srbija ispunila kriterijume iz Studije izvodljivosti, od brzine ekonomskih i političkih reformi u Srbiji zavisiće brzina kojom će se naša zemlja kretati na putu priključivanja EU.

Esmeralda HernandezAragones je istakla da će Evropska komisija razmatrati izveštaj o napretku Srbije u približavanju EU u novembru, kao i da će jedan njegov deo odnositi na rad Narodne skupštine.

Šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Deni Iber istakao je da je Srbija tokom predsedavanja Komitetom ministara Saveta Evrope pokazala da je u stanju da preuzme lidersku ulogu i da poštuje evropske vrednosti.On je posebno naglasio da je na inicijativu naše zemlje u PS Saveta Evrope, 10. oktobar proglašen Evropskim danom borbe protiv smrtne kazne.

Iber je izrazio uverenje da će do kraja godine biti potpisan sporazum o stabilizaci i pridruživanju između Srbije i Eu i pohvalio vlasti u Beogradu na svemu što su do sada učinile u približavanju EU.

Među uvodničarima iz Evropskog parlamenta bili su i šef Odeljenja za odnose sa nacionalnim parlamentima Alan Biro, savetnik za bilateralne odnose sa nacionalnim parlamentima zemalja zapadnog Balkana Estel Karlet de Luizi i šef Odeljenja za internet razmenu informacija Stiven Klark koji su zaposlene u Narodnoj skupštini upoznali sa organizacijom i radom najvažnijih institucija Evropske unije - Evropskog parlamenta, Evropske komisije i Saveta ministara. Učesnicima skupa obratili su se i zamenik šefa Misije OEBS-a u Srbiji Antoni Pahigian, koordinator Programa podrške Narodnoj skupštini koji realizuje Parlamentarna skupština Saveta Evrope Aleksandra Tekijaški, kao gost iz bugarskog Parlamenta Vladimir Dančev.

Drugog dana rada govorio je predsednik Odbora za evropske integracije Miloš Jevtić, koji je istakao da su Parlament i Vlada Srbije čvrsto opredeljeni za evropske integracije i da će učiniti sve da Srbija 2008. godine dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. On je istakao da će posle potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU biti doneta deklaracija Narodne skupštine Srbije skupštine i Vlade o zajedničkom delovanju u procesu integracije Srbije u Evropsku uniji, a na osnovu konsenzusa svih političkih činilaca u zemlji o tom pitanju. Potom će biti formiran poseban parlamentarni odbor koji će činiti poslanici Narodne skupštine i Evropskog parlamenta, kao konsultativno telo. Narodna skupština, a posebno Odbor za evropske integracije imaće ključnu ulogu u sprovođenju preuzetih obaveza i usklađivanju domaćih propisa sa tekovinama evropske pravne prakse, ali i u promociji vrednosti Evropske unije na nacionalnom nivou.

Zamenik sekretara Narodne skupštine Miloš Todorović istakao je da je zbog predstojećih obaveza neophodno doneti zakon o Narodnoj skupštini i izmeniti njen Poslovnik, kako bi se obezbedila veća efikasnost u radu i ubrzano usvajanje zakona. Pored toga, neophodno je dalje jačanje stručnih službi, elektronska oprema parlamenta i nastavak saradnje i razmene iskustava sa drugim parlamentima.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3