Utorak, 13. decembar 2011.

Održano javno slušanje na temu „Problematika završetka privatizacije u Srbiji u svetlu nastupa nove ekonomske krize“

Javno slušanje na temu „Problematika završetka privatizacije u Srbiji u svetlu nastupa nove ekonomske krize“ održano je danas u Domu Narodne skupštine, u organizaciji Odbora za predstavke i predloge .


U diskusiji je, pored predsednika Odbora za predstavke i predloge Saše Dujovića, učestvovao i njegov zamenik Kenan Hajdarević, predstavnik Ministarstva finansija Marinko Bošnjak, predsednik Odbora za predstavke i predloge u skupštini AP Vojvodine Milan Đukić, predsednik Saveza akcionara Vojvodine Veselin Muhadinović i predstavnica malih akcionara i zadrugara iz Srpskog Miletića Vesna Petković.

Predsednik Odbora za predstavke i predloge Saša Dujović, otvarajući javno slušanje, ukazao je na neophodnost sprovođenja, kako zakonodavne, tako i kontrolne funkcije parlamenta, naglašavajući da bez uspešnog ostvarivanja kontrolne funkcije, nema uspešnog ostvarivanja onoga što predstavlja nadležnost Narodne skupštine. U svom izlaganju, Dujović je istakao da je za ostvarivanje kontrolne funkcije posebno značajno da odbori razmatraju peticije, predloge i predstavke građana i da ažurno i odgovorno postupaju po njima. Istovremeno, Dujović je istakao da odbori treba da istražuju, kako konkretne slučajeve, tako i da pronalaze nove forme rada i time svoj rad učine što plodotvornijim i efikasnijim.

Marinko Bošnjak, ispred Ministarstva finansija prisutne je upoznao sa makroekonomskim i fiskalnim okvirima, koji zbog ekonomske krize koja vlada svetom, pa tako i našom zemljom, u ovoj situaciji nisu najpovoljniji. Bošnjak je ukazao na otežano odvijanje procesa privatizacije, konstantan pad u prometu u trgovini na malo, visoku stopu nezaposlenosti. Govorio je i o merama koje Vlada planira da sprovede, kako bi se navedeni problemi rešili, odnosno sveli na minimum.

Zamenik predsednika Odbora Kenan Hajdarević pozdravio je sve prisutne naglašavajući da je Odbor ovim javnim slušanjem želeo da prisutnim građanima, akcionarima, pruži priliku da dobiju neke od odgovora koje su uputili u svojim predstakama, kao i da razmene iskustva u cilju što uspešnijeg doprinosa kada se radi o ovom vrlo važnom pitanju.

U nastavku javnog slušanja, prisutni akcionari imali su priliku da diskutuju na aktuelnu temu, kao i da izlože svoje probleme.

Nakon diskusije, predsednik Odbora Saša Dujović zaključio je sledeće: „Polazeći od pozitivne regulative, pre svega od Zakona o privatizaciji, koji je u svojoj primeni proizveo i negativne posledice u ostvarivanju procesa privatizacije, smatramo da bi nadležni državni organi trebalo da razmotre načine i mogućnosti promene pozitivne regulative kako bi se u što većoj meri otklonile, odnosno predupredile negativne posledice njegove primene. Takođe smatramo da polazeći pre svega od podnetih predstavki, kao i veličine posledica koje je sprovedeni proces privatizacije prouzrokovao na nivou čitavog društva, odgovarajući državni organi, saglasno njihovim nadležnostima, trebalo bi da ostvare uvid u sprovedeni proces privatizacije i to pre svega u slučajevima koji su bili predmet navedenih predstavki, kako bi se proces sprovedenih privatizacija sagledao sa pravno odgovarajućeg nivoa, u cilju otklanjanja negativnih pojava u sferi rada, zapošljavanja i socijalno penzijske zaštite“.