Četvrtak, 8. decembar 2011.

Održano javno slušanje na temu “Predstavljanje Izveštaja podgrupe o sprovođenju Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u segmentu inkluzije”

Javno slušanje na temu “Predstavljaljnje Izveštaja podgrupe o sprovođenju Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u segmentu inkluzije” održano je danas u Domu Narodne skupštine u organizaciji Radne grupe za prava deteta i podršku UNICEF-a.


U ime Radne grupe za prava detet, prisutne je pozdravila predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić Dejanović naglasivši važnost teme inkluzije dece sa teškoćama u razvoju u redovan vaspitno-obrazovni sistem. Zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja, koji je usvojen 2009. godine i počeo da se primenjuje 2010/2011 školske godine, sadrži jasne odredbe kojima se garantuje unapređenje kvaliteta obrazovanja, inkluzija i antidiskriminacija najranjivije dece, uključujući i najsiromašnije, romsku i decu sa smetnjama u razvoju, istakla je predsednica Narodne skupštine. Radna grupa za prava deteta Narodne skupštine, koja je formirana 2009. godine, prati primenu donetih zakona u segmentima koji se bave decom, i vrši sve tri osnovne funkcije Narodne skupštine: zakonodavnu, predstavničku inadzornu. Radna grupa je izdala i Priručnik za poslanike za ostvarivanje prava dece sa invaliditetom, a u fokus je stavljena tema inkluzije, zaključila je predsednica Đukić Dejanović.

Narodna poslanica Milica Vojić Marković, član Radne grupe za prava deteta i koordinator podgrupe za nadzor primene Zakona, predstavila je Izveštaj podgrupe o sprovođenju Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja u segmentu inkluzije. Bezuslovna obrazovna inkluzija, jednako pravo na obrazovanje za sve bez diskriminacije, cilj je svih aktera u obrazovanju.

Članovi Podgrupe obišli su škole koje su primeri dobre prakse i koje su prevazišle strah od inkluzije, ojačana saradnja između školskih stručnih timova, interresornih komisija lokalnih samouprava, direktora i roditelja. Podrgupa je pripremila upitnik za nadzor sprovođenja ovog Zakona, a odgovori su otkrili postojanje čestih problema u školama, kao što su nedostatak nastavnih sredstava, nedostatak volje obrazovnih radnika da se bave inkluzijom, nedostatak edukovanih učesnika u radnom procesu, kao inedostatak sistemske pomoći stručnih timova, istakla je Milica Vojić Marković. Takođe, veliki problem predstavlja i nedovoljan broj personalnih asistenata i jasno uređenje pozicije pedagoškog asistenta.

Primere dobre prakse predstavio je potpredsednik Narodne skupštine i član podgrupe Nikola Novaković naglasivši daje uloga pedagoškog asistenta u razvoju deteta ključna i da je bitno jasno odrediti koliko je izdvojeno sredstava zapedagoške asistente za decu sa smetnjama u razvoju.

Narodni poslanik Milan Stanimirović, član podgrupe, istakao je da je zadovoljstvo videti škole koje vole svoju decu i da je potrebno iskoreniti predsrasude, koje često i sami roditelji prave, ne dajući svojoj deci da budu u klasičnim odeljenjima sa vršnjacima.

Imajući u vidu da je rad na primeni inkluzivnog obrazovanja interresoran, o svojim iskustvima, postignutim rezultatima, ali i nedostacima, govorili su državni sekretar u Ministarstvu prosvete i nauke Tinde Kovač Cerović, pomoćnica ministra zdravlja Dubravka Šaranović Racić,pomoćnica ministra rada i socijalne politike Suzana Paunović, savetnik u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Svetlana Đorđević, zamenik Zaštitnika građana za prava deteta Tamara Lukšić Orlandić i zaštitnica građana AP Vojvodine Aniko Muškinja Hajnrih.

Učešće na javnom slušanju uzeli su i narodni poslanici, predstavnica UNICEF-a, predstavnici Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju, predstvnici nevladinih organizacija i osnovnih škola. U raspravi je konstatovano da su, kao podrška inkluzivnom obrazovanju, izdati mnogi priručnici, regulative i pravilnici, organizovane obuke, ali u nekim školama je ostao problem nedovoljne obučenosti nastavnika za rad sa decom sa posebnim potrebama, nepostojanje pedagoškog asistenta ili postojanje pedagoških asistenata neodgovarajućeg stručnog profila, kao i nemotivisanost nastavnika za rad sa decom sa posebnim potrebama.

Koordinatorka podgrupe za nadzor primene Zakona, narodna poslanica Milica Vojić Marković obavestila je prisutne da će predlog zaključaka sa javnog slušanja biti dostavljen Radnoj grupi za prava deteta na usvajanje.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5