8. decembar 2021. Učesnici regionalne konferencije

8. decembar 2021. Učesnici regionalne konferencije

Četvrtak, 9. decembar 2021.

Održana regionalna konferencija na temu: Inkluzivne politike za Rome

Regionalna konferencija „Inkluzivne politike za Rome“, održana je u Beogradu, 8. decembra 2021. godine. Konferenciju su organizovali Pododbor za pitanja Roma koji je obrazovan odlukom Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine, HUGEN mreža i Vestminsterska fondacija za demokratiju, uz podršku Misije OEBS u Srbiji.


Konferencija je imala za cilj diskusiju o društvenom učešću Roma, pregledu statusa na nivou zakonodavstva i strategija i participaciji u institucijama. Regionalni pristup i razmena iskustva, omogućila je učesnicima da razmotre primere dobre prakse kada je reč o merama afirmativne akcije. Imajući u vidu da parlamenti igraju važnu ulogu na unapređenju učešća romske zajednice, na konferenciji se razgovaralo o daljim pravcima regionalne parlamentarne saradnje. Učesnici konferencije su bili članovi parlamenata, predstavnici organa izvršne vlasti, nezavisnih državnih institucija, drugih organa i organizacija koje se bave romskim pitanjima, iz regiona Zapadnog Balkana.

Otvarajući konferenciju, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova dr Muamer Bačevac je istakao da socijalna inkluzija Roma jeste i evropsko pitanje, te da regionalna saradnja o pitanju unapređenja položaja Roma, doprinosi i našim ukupnim evropskim integracijama. Prof. dr Dragoljub Acković, predsednik Pododbora za pitanja Roma, učesnike je upoznao sa istorijatom političke participacije predstavnika romske zajednice u regionu i posebno istakao učešće Roma na različitim nivoima vlasti u Srbiji. Govoreći o pristupu tržištu rada, učesnici konferencije su istakli da zapošljavanje Roma treba posmatrati kao investiciju, a ne kao trošak. S tim u vezi, narodna poslanica Sandra Joković je posebno istakla da otvaranje novih fabrika u Srbiji predstavlja priliku i daje rezultate i u većem zapošljavanju Roma i navela primere iz Kraljeva, a takođe je ukazala na dobre rezultate u vakcinaciji romske populacije kao odgovor na pandemiju.

Tokom konferencije učesnici su istakli potrebu nastavka regionalne parlamentarne saradnje radi daljeg podsticanja uključivanja Roma i Romkinja u politički život i procese donošenja odluka, saradnju u vezi najvažnijih pitanja i problema sa kojima se Romi u regionu susreću, kao što su zaštita od diskriminacije, rodna ravnopravnost i veće učešće Romkinja, a takođe i potrebu jačanja afirmacije kulture Roma i praćenje primene Poznanjske deklaracije.

Konstatovano je da sa ovakvom praksom treba nastaviti, jer ista daje pozitivne rezutlate u oblasti inkluzije Roma. Učesnici u diskusiji sa ovog skupa su mišljenja da sa pomenutim stavovima i zaključcima koji su na konferenciji iskazani, treba upoznati parlamente svih zemalja učesnika.



Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6