3. novembar 2015. Treća nacionalna konferencija Ženske parlamentarne mreže

3. novembar 2015. Treća nacionalna konferencija Ženske parlamentarne mreže

Utorak, 3. novembar 2015.

Održana Treća nacionalna konferencija Ženske parlamentarne mreže

Treća nacionalna konferencija Ženske parlamentarne mreže čija je tema bila rodno odgovorno budžetiranje, okupila je u Domu Narodne skupštine narodne poslanice i odbornice iz 35 opština u Srbiji. U uvodnom obraćanju predsednica Narodne skupštine Maja Gojković poželela je dobrodošlicu i kreativan rad učesnicima konferencije, ističući značaj teme kojom će se baviti kroz radne grupe i panel diskusije tokom konferencije.


„Narodna skupština prepoznala je potrebu jačanja rodne ravnopravnosti, što smo pokazali pre svega kroz više od dve godine rada Ženske parlamentarne mreže. Naše poslanice su u proteklih godinu dana predano radile na snažnijem povezivanju žena, intenziviranju saradnje sa lokalnim samoupravama, ekonomskom osnaživanju, borbi protiv nasilja. Posebno bih istakla značaj pokretanja inicijative za regionalno umrežavanje parlamentarki Jugoistočne Evrope. Veliki rezultat rada Ženske parlamentarne mreže je i formiranje ženske mreže u Skupštini AP Vojvodine, kao i stvaranje više od 60 lokalnih odborničkih mreža“, rekla je predsednica Narodne skupštine.

Predsednica je istakla da su prava žena neodvojivi deo univerzalnih ljudskih prava i u skladu sa svim međunarodnim dokumentima, moraju biti garantovana, poštovana i zaštićena. „Bilo nam je potrebno mnogo rada na većoj zastupljenosti žena u politici. Podsetiću vas da je 2000. godine u parlamentu bilo samo 12,4 odsto žena, dok danas u Narodnoj skupštini, žene sa 84 predstavnika, čine nešto više od trećine sastava parlamenta. To našu zemlju stavlja na visoko 26. mesto u svetu“, naglasila je predsednica Gojković.

Ona je podsetila da su, pored predsednice Narodne skupštine, žene u aktuelnom sazivu na čelu osam od dvadeset parlamentarnih odbora. Žene su i na čelu delegacija pri parlamentarnim skupštinama OEBS-a, Saveta Evrope, Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, Frankofonije, u Interparlamentarnoj uniji, kao i Parlamentarnoj dimenziji Centralno-evropske inicijative. Gojković je istakla da Srbija danas ima usaglašen zakonodavni i institucionalni okvir u oblasti rodne ravnopravnosti, kao i da je prioritet podsticanje žena da uzmu učešće u političkom i javnom životu na svim mestima gde se odlučuje.

Treća nacionalna konferencija organizovana je u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji. Zamenik šefa Misije OEBS u Srbiji Majkl Ujehara pozdravio je prisutne i izrazio zadovoljstvo što je u mogućnosti da u ime OEBS-a da podršku jednoj tako važnoj temi. On je pohvalio napredak koji je postignut u uključivanju žena u politiku i naglasio da je za OEBS rodno odgovorno budžetiranje tema od izuzetnog značaja.

Prisutnima se obratila i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, a u ime Vlade Republike Srbije savetnica potpredsednice Vlade za oblast rodne ravnopravnosti, Branka Drašković.

U nastavku rada organizovane su tri panel diskusije, a učesnice su u tri radne grupe razgovarale na teme: Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou i uloga lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost i ženskih odborničkih mreža; Rodno odgovorno budžetiranje na republičkom i pokrajinskom nivou i Praćenje izvršenja budžeta sa stanovišta rodne ravnopravnosti i uloga Ženske parlamentarne mreže Narodne skupštine u tom procesu.

Nakon diskusije pročitani su zaključci i završne napomene.