16. april 2013. Potpredsednica Čomić na Međunarodnoj konferenciji Evropske integracije kroz saradnju parlamenata, civilnog društva i nezavisnih regulatornih tela u JIE

16. april 2013. Potpredsednica Čomić na Međunarodnoj konferenciji Evropske integracije kroz saradnju parlamenata, civilnog društva i nezavisnih regulatornih tela u JIE

Četvrtak, 18. april 2013.

Održana Međunarodna konferencija Evropske integracije kroz saradnju parlamenata, civilnog društva i nezavisnih regulatornih tela u JIE

Potpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić učestvovala je na Međunarodnoj konferenciji „Evropske integracije kroz saradnju parlamenata, civilnog društva i nezavisnih regulatornih tela u Jugoistočnoj Evropi“, koja je održana 15. i 16.aprila, u Skoplju.


Konferenciju je otvorio predsednik Skupštine Makedonije Trajko Veljanovski, a uvodna izlaganja imali su zamenik predsednika Vlade za evropske poslove Fatmir Besimi, i ambasadori SAD, Nemačke i EU u Makedoniji, generalni sekretar Diogo Pinto, kao i predstavnici Evropskog pokreta u zemaljama regiona.
Kao moderator prvog panela Konferenicije, potpredsednica Čomić je istakla da svaka država ima svoju pravnu tradiciju i sistem, kao i da je potrebno da se parlamenti više uključe u rešavanje problema građana i da za to preuzmu odgovornost. Probleme je nemoguće rešavati bez svesti o njihovom postojanju i kopiranjem iskustava drugih država članica EU, već dijalogom i razmenom iskustava, dodala je Čomić. Ključni problem u svim državama je nedostatak poverenja građana u političare, kao i u to da će oni kao izabranici naroda, raditi za opštu korist i dobrobit svih. Kada osetimo da građani žive bolje, znaćemo da smo uradili pravu stvar kao političari, zaključila je potpredsednica Čomić.
Učesnici Konferencije su se složili u oceni da je važno da svi delovi društva aktivno učestvuju u procesu evropskih integracija kroz princip partnerstva u rešavanju zajedničkih problema u regionu. Stalno jačanje uloge parlamenata, kao istinskog predstavnika volje naroda, i podjednaka uključenost civilnog društva i nevladinog sektora, doprinose konsolidaciji demokratije i vladavini prava u državama regiona. Posebno je naglašena uloga nezavisnih državnih organa, organizacija i tela, koji kroz preporuke koje usvajaju, nastoje da utiču na rad državnih institucija, ali i da ne postoji jasan institucionalni okvir za sprovođenje tih preporuka. Zajednički je ocenjeno i da treba jačati regionalnu saradnju parlamenata, civilnog društva i nezavisnih državnih organa u cilju prevazilaženja razlika i borbe protiv svih oblika diskriminacije.
Po za završetku Konferencije usvojeno je Zajedničko saopštenje učesnika, u kome se ističe da parlamenti imaju ključnu ulogu u demokratskim društvima, i da će njihov značaj rasti sa svakim korakom napred u približavanju EU. Istovremeno, uloga civilnih i nevladinih organizacija i nezavisnih državnih organa i njihova saradnja je podjedanko važna kao pokazatelj napretka jednog društva na putu evropskih integracija.
Konferenciju su organizovali, u okviru makedonskog predsedavanja parlamentarnom dimenzijom PSJIE, Skupština Republike Makedonije i Evropski pokret, uz podršku Fridrih Ebert Fondacije, USAID-a i NDI-a.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
utorak, 17. maj
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja