9. april 2016. Olena Papuga, članica stalne delegacije u PS PSJIE na sastanku Generalnog odbora za socijalni razvoj, obrazovanje, istraživanje i nauku u Tirani

9. april 2016. Olena Papuga, članica stalne delegacije u PS PSJIE na sastanku Generalnog odbora za socijalni razvoj, obrazovanje, istraživanje i nauku u Tirani

Subota, 9. april 2016.

Održan sastanak Generalnog odbora za socijalni razvoj, obrazovanje, istraživanje i nauku PS PSJIE

Članica stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (PSJIE) Olena Papuga učestvovala je na sastanku Generalnog odbora za socijalni razvoj, obrazovanje, istraživanje i nauku koji se održava 8. i 9. aprila, u Tirani, Albanija.


Sastanak je održan u okviru redovnih aktivnosti u PS PSJIE, a razgovaralo se o zaštiti prava dece u migrantskim kretanjima - slučajevima maloletnih migranata u regionu jugoistočne Evrope, kao i o aktuelnim dešavanjima u migrantskim kretanjima u regionu.

Učesnici sastanka su istakli da je u prethodnom periodu region jugoistočne Evrope često bio u fokusu rasprava o zaštiti dece u pokretu, a takozvana zapadnobalkanska ruta glavna ruta za izbeglice i migrante koji prelaze Mediteran na putu ka severnoj Evropi. Oni su se složili da pojedine učesnice Procesa saradnje u JIE i dalje i same osećaju migracione tokove stanovništva, uključujući i decu i da bez obzira na ove različite scenarije, svi imaju obavezu da se postaraju da prava dece, uključujući i decu u pokretu, u potpunosti budu zagarantovana i poštovana, u skladu s Konvencijom o pravima deteta. Učesnici sastanka su naglasili da deca izbeglice i migranti koja pristižu i koja su u pokretu moraju biti zaštićena i zbrinuta na jednakim osnovama, sa istim pravima i mogućnostima. Na sastanku, predstavnici UNICEF-a i zemlje koje su najviše pogođene aktuelnom migrantskom krizom, informisali su da većina migranata, njih - 41 odsto - dolazi iz Sirije, a zatim Avganistana (27%) i Iraka (16%). Kako mnoga ova deca beže od rata i sukoba, njihova ranjivost je na visokom nivou i stoga je UNICEF identifikovao 5 naročito osetljivih grupa koje se sastoje od beba i male dece, dece sa smetnjama u razvoju i posebnim potrebama, izgubljene dece, ostavljene dece i adolescenata u pokretu bez pratnje.

Sve učesnice sastanka složile su se da, iako je granična kontrola veoma važna za adekvatno upravljanje migracijama, ne sme se raditi na uštrb poštovanja ljudskih prava, naših međunarodnih obaveza i domaćeg zakonodavstva. Članica naše Delegacije Olena Papuga, u tom smislu, informisala je da je R. Srbija usvojila Instrukciju o postupanju Centara za socijalni rad i Ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika u obezbeđivanju zaštite i smeštaja maloletnih migranata bez pratnje, potom i Akcioni plan Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za reagovanje u pružanju pomoći, podrške i zaštite maloletnih migranata bez pratnje odrasle odgovorne osobe. Ona je istakla da je cilj usvajanja svih ovih mera bilo upravo obezbeđivanje blagovremenog, celovitog, jednakog i zakonitog postupanja centara za socijalni rad, ustanova za smeštaj korisnika koje u svojoj organizacionoj strukturi imaju posebne organizacione jedinice za privremeni smeštaj i zbrinjavanje maloletnih migranata bez pratnje i drugih ustanova socijalne zaštite. Papuga je informisala da je R. Srbija u saradnji sa UNICEF-om definisala postupke ispitivanja rizika, sadržaja najboljeg interesa za dete-maloletnog migranta bez pratnje, standarde operativne procedure identifikacije i preduzimanja mera socijalne i porodičnopravne zaštite, obezbedila dodatne terenske radnike za neposredan rad sa decom, dežurstva stručnjaka i njihove stalne obuke .

Papuga je istakla da je od početka migracione krize Srbija izabrala proaktivan pristup kako bi se obezbedila adekvatna zaštita i pomoć onima u nevolji i pokazala spremnost da se u granicama svojih mogućnosti, suoči sa situacijom velikog priliva migranata. Ona je rekla da se čine ogromni napori da migrantima tokom boravka u Srbiji bude pružena adekvatna pomoć, omogućen odgovarajući prihvat, privremeni smeštaj, zdravstvena zaštita, pomoć u hrani i lekovima, kao i sve informacije o proceduri azila uz puno poštovanje njihovih ljudskih prava.

U daljim razgovorima, istaknuto je da sve učesnice Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi ulažu u dalji razvoj sistema za zaštitu dece kako bi bile u mogućnosti da pruže adekvatnu pomoć i podršku ovoj deci u pokretu, kao i potreba za stalnom i transparentnom debatom u našim društvima. Oni su rekli da je socijalna kohezija jedan od glavnih zajedničkih ciljeva, a pomoć deci u pokretu deo transformacije regiona u područje mira i stabilnosti. U tom smislu, podržana je stalna saradnja i konsultacije sa Međunarodnom organizacijom za migracije, UNICEF-om, UNHCR-om, komesarijatima za izbeglice, nevladinim organizacijama i humanitarnim organizacijama zemalja članica Evropske unije.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31