2. decembar 2013. Regionalni seminar o mehanizmima dostupnim parlamentima u borbi protiv korupcije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope

2. decembar 2013. Regionalni seminar o mehanizmima dostupnim parlamentima u borbi protiv korupcije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope

Ponedeljak, 2. decembar 2013.

Održan Regionalni seminar o mehanizmima dostupnim parlamentima u borbi protiv korupcije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope

Regionalni seminar o mehanizmima dostupnim parlamentima u borbi protiv korupcije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope održan je, danas, u Domu Narodne skupštine.


Seminar je otvorio predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović ocenjujući da je tema ovog seminara od izuzetne važnosti za sve, jer korupcija predstavlja ozbiljnu pretnju vladavini prava, stabilnosti i bezbednosti društva. On je istakao da pojava novih oblika korupcije, uz tradicionalne oblike, poziva na intenziviranje međunarodne saradnje, uključujući i uspostavljanje međunarodnog pravnog okvira i brzu implementaciju relevantnih međunarodnih instrumenata. Stefanović je posebno naglasio da Vlada i Narodna skupština, usvojivši princip nulte tolerancije, ulažu značajne napore u borbi protiv korupcije. On je ukazao i na posvećenost usvajanju antikorupcijskih akata, izmenama nacionalnog krivičnog zakonodavstva, uspostavljanju veće kontrole nad državnim službenicima, praćenju nacionalnih programa, usvajanju regulative u oblasti lobiranja, usvajanju i izmenama zakonodavstva u oblasti javnih nabavki i pojednostavljenju režima izdavanja licenci, a u skladu sa preporukama Grupe zemalja za borbu protiv korupcije Saveta Evrope (GRECO). Stefanović je istakao i da je Narodna skupština usvojila Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije za period 2013-2018. godine, kao i da je od ove godine članica Globalne parlamentarne mreže parlamentaraca za borbu protiv korupcije GOPAK.
Predsednica Komiteta za procedure, imunitete i institucionalna pitanja PS SE Nataša Vučković,istakla je u svom obraćanju da korupcija suštinski ometa pravni proces, kao i da ima razarajući uticaj na ljudska prava. Ona je navela da je Srbija proteklih godina pokrenula intenzivnu borbu, najpre protiv organizovanog kriminala, koji je preduslov za pojavu korupcije, a zatim i protiv korupcije. Vučković je ocenila da je u borbi protiv korupcije potrebno efikasnije primenjivati donete zakone, razvijati budžetsku nezavisnost parlamenta, ojačati odgovornost i transparentnost rada narodnih poslanika, kao i da je neophodno da parlament vrši efikasan nadzor nad radom Vlade. Ona je dodala da je sprovođenje antikorupcijskih mera preduslov za izgradnju zdravog društva.
Učesnicima skupa obratila se i šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Antje Rotemund, koja je istakla da borba protiv korupcije predstavlja prioritet za Parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope, kao i za Vladu i Narodnu skupštinu Republike Srbije. Ona je podvukla da se korupcija mora prepoznati kao opasnost za vladavinu prava i istakla važnost posvećenosti etičkom ponašanju i borbi protiv korupcije. Rotemund je dodala da je Savet Evrope spreman da pomogne zemljama članicama u borbi protiv korupcije i da se samo uz aktivnu podršku izabranih predstavnika na lokalnom i regionalnom nivou, može doći do konkretnih rezultata.