9. april 2021. Učesnici Prvog sastanka GOPAK

9. april 2021. Učesnici Prvog sastanka GOPAK

Petak, 9. april 2021.

Održan Prvi sastanak GOPAK

Globalna organizacija parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAK) u Srbiji održala je konstitutivni sastanak na kojem je izabrano rukovodstvo te organizacije i predstavljen predlog programa rada.


U uvodnom obraćanju, prisutnima se obratio predsednik Narode skupštine Ivica Dačić. On je istakao da je Republika Srbija posvećena borbi protiv korupcije, na svim nivoima, a u toj borbi uloga parlamenta i svakog narodnog poslanika pojedinačno zauzima važno mesto.

Dačić je tom prilikom rekao da zato GOPAK pripada izuzetno važno mesto u anti-korupcijskoj strukturi i njegova uloga je u tom smislu izuzetno važna.

„Kao organizacija koja deluje u 50 zemalja, u svim regionima sveta, GOPAK opravdava svoju ulogu kao važan promoter anti-korupcijskih politika”, rekao je Dačić i dodao da je GOPAK jedinstvena međunarodna mreža parlamentaraca okupljenih oko jednog konkretnog cilja, koju moramo još više da iskoristimo da našu borbu protiv korupcije učinimo još efikasnijom.

Dačić se pred kraj svog obraćanja zahvalio UNDP i Švajcarskoj agenciji za razvoj i saradnju što podržavaju ovu parlamentarnu aktivnost, a posebno njihovim predstavnicima što su danas prisutni na konstitutivnom sastanku globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije.

Prisutnima se obratio i potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije dr Vladimir Orlić koji je čestitao formiranje GOPAK grupe i u ovom sazivu Narodne skupštine. Naveo je da praktično nema važne politike koja se sprovodi na nivou države, a da nije podržana i potpomognuta od strane Narodne skupštine. „Tema borbe protiv korupcije je jedna od najvažnijih tema današnjice, gde se pravi suštinska razlika u tome kakva je država bila i kakva je danas, približavajući se dalje političkoj viziji koju sledi velika većina u našem društvu. To je vizija uspešne zemlje, zadovoljnijih ljudi, zemlje koja je pokazala da može da se takmiči sa velikima i pobeđuje na frontovima na kojima je to bilo nezamislivo, a to podrazumeva uređen sistem, vladavinu prava i postojanje jasnih pravila, odnosno nultu toleranciju prema korupciji.“ On je dodao da je 2013. godine, kada je prvi put formirana neformalna grupa GOPAK u Srbiji, u gotovo isto vreme Aleksandar Vučić ispred Vlade Republike Srbije objavio da će se država na najozbiljniji način posvetiti upravo borbi protiv korupcije, kada su i krenule mnoge važne aktivnosti na ovom polju i kada se pokazalo da suštinski nema nedodirljivih, te da je tada država počela suštinski da se menja. Naveo je i to da je danas više nego jasno da su pitanje borbe protiv korupcije i protiv kriminala neotuđiv deo osnovnih stubova državne politike koju je proklamovao predsednik države, a podržali su je i sprovode je Vlada i Narodna skupština Republike Srbije. Potpredsednik je istakao da te stubove čine i put evropskih integracija Srbije i vladavina prava. „Suštinski razumemo da vladavine prava nema, ako u državi nismo spremni da se sa pitanjem korupcije obračunamo po slovu zakona“. Nadalje je obrazložio da je jedna od važnih tačaka, odnosno šest nosećih stubova državne politike i ekonomija, odnosno ekonomski rast i razvoj i nove investicije. „Činjenica da je Srbija danas najuspešnija u ovom delu Evrope u privlačenju stranih investicija jasan je dokaz da smo uspostavili vladavinu prava. Investitori iz razvijenih zemalja ne dolaze tamo gde nema vladavine prava, a danas u Srbiju oni dolaze kao nikada ranije. Čak i sada u najteže vreme imamo fantastične investicije koje je već najavio predsednik Aleksandar Vučić“. Za kraj obraćanja Orlić je poželeo prisutnima uspešan rad u okviru GOPAK, i izrazio uverenost da će organizacija biti uspešna u svojim aktivnostima i biti na ponos Narodnoj skupštini.

Dragan Sikimić, direktor Agencije za sprečavanje korupcije je istakao uspešnu saradnju sa nacionalnim ogrankom GOPAK u prethodnom sazivu Narodne skupštine i podsetio na uspešno održan sastanak sa Dubravkom Filipovskom i narodnim poslanicima na temu primene Zakona o lobiranju i ispunjavanju preporuka grupe država protiv korupcije Saveta Evrope GRECO, koji obuhvata sprečavanje korupcije u odnosu na narodne poslanike, sudije i tužioce. U tom kontekstu, naročito je značajno nedavno usvajanje Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, o čemu je Sikimić, kao šef delegacije Republike Srbije pri GRECO informisao sekretarijat GRECO i uputio im tekst Kodeksa na engleskom jeziku, naglasio je Sikimić.

Istakao je odličnu konstruktivnu saradnju sa Narodnom skupštinom kojoj Agencija za sprečavanje korupcije podnosi godišnji izveštaj o radu.

Dodao je da je Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Narodnom skupštinom i DRI nedavno izradila zajednički prilog Republike Srbije za Radnu grupu za sprečavanje korupcije UN kancelarije za pitanje droga i kriminala, čije će se ovogodišnje zasedanje održati u junu, a koje će između ostalog, biti usmereno na ulogu zakonodavnih tela u sprovođenju i unapređenju sprovođenja Konvncije UN protiv korupcije.

U nastavku sastanka, govorio je i Dražen Maravić, portfolio menadžer UNDP u Srbiji, koji je tim povodom ukazao na doprinos parlamenta u borbi protiv korupcije, pre svega za privlačenje investitora. Korupcija sprečava sve segmente društvenog razvoja, o čemu govori i sastav GOPAK u ovom sazivu. Veoma je bitno što ovu mreže čine članovi skupštinskih odbora iz raznih oblasti.

UNDP je koristan partner i lider u pogledu posedovanja znanja, koji pokazuje kako se razvija jedan dobar eko sistem pravičnosti. UNDP pruža podršku razvijanju dobre uprave, vladavine prava, suzbijanju siromaštva, kao i podršku građanima da ostvare učešće u javnim poslovima.
UNDP podržava sva tela koja se bave borbom protiv korupcije. Parlament na puno načina učestvuje u sprečavanju korupcije, kroz rad skupštinskih odbora, kao i kroz rad GOPAK kao dobrog instrumenta u načinima delovanja.

Dražen Marović je ukazao na značaj budžetskog portala koji omogućava narodnim poslanicima i široj javnosti da uvek imaju transparentne informacije u pogledu trošenja javnih finansija. Istakao je da je UNDP spreman da nastavi sa ulaganjem i razvojem ovog portala, uz podršku predsednika Narodne skupštine, potpredsednika i nadležnih odbora.

U prethodnom periodu GOPAK mreža je ili sama inicirala ili doprinela mnogim javnim raspravama na važne teme u borbi za sprečavanje korupcije, kao što je zakon o lobiranju i njegovo usvajanje, pregled izveštaja nezavisnih tela, kao i praćenje i ispunjavanje GRECO preporuka za Srbiju. „Nastavićemo da podržavamo i pružimo podršku radu parlamenta i GOPAK mreže“, naveo je Maravić.

Dosadašnja predsedavajuća GOPAK Dubravka Filipovski upoznala je prisutne sa dosadašnjim aktivnostima i rezultatima nacionalnog ogranka GOPAK. Filipovski je istakla da je GOPAK jedinstven po tome što je to jedina mreža parlamentaraca koja poslanicima pruža podršku u borbi protiv korupcije. Ona je naglasila i da se jednim prihvatanjem članstva u toj organizaciji, taj status ne gubi, ni sa prestankom mandata. GOPAK pruža svojim članovima podršku u promociji i primeni Konvencije UN za borbu protiv korupcije, u sprečavanju pranja novca, u nadzoru nad javnim finansijama uspostavljanju etike i pravila ponašanja za narodne poslanike i uključivanje društva u sprečavanju korupcije.

Filipovski je rekla da je cilj nacionalnog ogranka GOPAK u Srbiji promovisanje transparentnosti i odgovornosti kako bi se obezbedili visoki standardi i integritet institucija, društva, ali i nulta tolerancija Narodne skupštine prema korupciji, kroz zakone koje usvaja.

„Svima vama je poznato da snažan parlament i snažne institucije predstavljaju kamen temeljac u borbi protiv korupcije. Srbija je prepoznala borbu protiv korupcije, mi se protiv nje borimo sistemski, to znači da sve institucije u društvu učestvuju u toj borbi“, naglasila je Filipovski. On je istakla da je GOPAK aktivno učestvovao u donošenju niza antikorupcijskih zakona. Pomenula je da je jedan od važnih rezultata GOPAK i uvođenje Portala za nadzor nad javnim finansijama. Ona je govorila o uspešnoj saradnji sa UNDP i organizacijom Transparentnost Srbije i naglasila da se nada i saradnji sa civilnim sektorom, kroz partnerski odnos i međusobno uvažavanje.

U nastavku rada, Dubravka Filipovski je izabrana za predsednicu Izvršnog odbora Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije u Srbiji, Jahja Ferhatović za zamenika predsednika IO GOPAK, a Elvira Kovač za sekretara IO GOPAK. Izabrani poslanici su se obratili skupu, a zatim je Dubravka Filipovski predstavila Predlog programa rada nacionalnog ogranka Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije u Srbiji za period 2021-2022. godine.


Video (1)

Petak, 9. april 2021. | Prvi sastanak Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije u Srbiji 09.04.2021.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6