2. decembar 2013. Učesnici javnog slušanja „NATURA 2000 u Srbiji 2013“

2. decembar 2013. Učesnici javnog slušanja „NATURA 2000 u Srbiji 2013“

Ponedeljak, 2. decembar 2013.

Održano javno slušanje „NATURA 2000 u Srbiji 2013“

U Domu Narodne skupštine danas je održano peto javno slušanje Odbora za zaštitu životne sredine pod nazivom „NATURA 2000 u Srbiji 2013“.


Javno slušanje otvorila je predsednica Odbora za zaštitu životne sredine Milica Vojić Marković. Ona je istakla značaj ekološke mreže Natura 2000 i ukazala na potrebu donošenja politika i strategija koje će se baviti zaštitom biljnih i životinjskih vrsta i staništa, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou.
Jelena Dučić iz Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Grupa za Naturu 2000, predstavila je ekološku mrežu Evropske unije Natura 2000 koja obuhvata područja vezana za očuvanje ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i ekoloških oblasti. Ovaj program čini osnovu zaštite prirode u EU i proizlazi iz Direktive o zaštiti prirodnih staništa, divlje flore i faune i Direktive o zaštiti ptica navela je Jelena Dučić. Ona je rekla da je u Srbiji uspostavljena ekološka mreža kojom je obuhvaćeno 101 ekološki značajno područje i najavila da predstoji usvajanje novog zakona o zaštiti prirode. Prisutnima se obratila i Dragana Milovanović iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koja je govorila o nadležnostima Ministarstva i upoznala učesnike javnog slušanja sa sadržajem plana za upravljanje vodama za sliv reke Dunav i područjima koja su kandidovana za revitalizaciju, kao i sa učešćem Ministarstva u radu međunarodnih komisija za zaštitu reka Dunava i Save.
Goran Sekulić iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije predstavio je ciljeve evropske ekološke mreže Natura 2000 i upoznao sa planovima Srbije za uključivanje u proces uspostavljanja ove mreže. Biljana Panjković iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode govorila je o sastavu i planu rada radne grupe za izradu Akcionog plana za uspostavljanje ekološke mreže N2000 u Republici Srbiji.
Učesnicima javnog slušanja obratili su se i Predrag Aleksić iz JP Srbijašume, Ivana Vasić iz JP Vojvodinašume, Milica Tomić iz NP Tara i Gabor Mesaroš iz Udruženja Protego iz Subotice.
U diskusiji u kojoj je bilo reči o zaštiti staništa i biljnih i životinjskih vrsta u Srbiji i potrebi prilagođavanja administrativnih kapaciteta za uspostavljanje mreže Natura 2000 u Srbiji učestvovali su predstavnici izvršne vlasti, pokrajinskih službi za zaštitu prirode, predstavnici nevladinog sektora i stručne javnosti.
U zaključku javnog slušanja predsednica Odbora za zaštitu životne sredine Milica Vojić Marković rekla je da je u cilju očuvanja prirodnih resursa potrebno precizno definisanje nadležnosti i koordinacija svih aktera, uz obavezno učešće civilnog sektora koji svojim znanjem i preporukama može da doprinese iznalaženju adekvatnih rešenja u ovoj oblasti.
Javno slušanje održano je uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) kroz projekat „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”, koji se sprovodi u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije.Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Ponedeljak, 2. decembar 2013. | javno slušanje: NATURA 2000 u Srbiji 2013. 02.12.2013.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
nedelja, 3. mart
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja