15. jul 2013. Odbor za kontrolu službi bezbednosti obavio prvu nadzornu posetu Vojnoobaveštajnoj agenciji

15. jul 2013. Odbor za kontrolu službi bezbednosti obavio prvu nadzornu posetu Vojnoobaveštajnoj agenciji

Ponedeljak, 15. jul 2013.

Odbor za kontrolu službi bezbednosti obavio prvu nadzornu posetu Vojnoobaveštajnoj agenciji

Članovi Odbora za kontrolu službi bezbednosti koje je predvodila predsednik Odbora Jadranka Joksimović, realizovali su prvu nadzornu posetu Vojnoobaveštajnoj agenciji u skladu sa Planom rada Odbora, a radi utvrđivanja činjenica o eventualnom nezakonitom postupanju VOA prema pripadnicima Agencije koji su se obratili Generalnom inspektoru službi i Zaštitniku građana.


U sastavu delegacije Odbora učestvovali su narodni poslanici članovi Odbora: Igor Bečić, Dragan Šutanovac, kao i zamenici članova Odbora Miroljub Stojčić i Jožef Šandor.

Nadzorna poseta predstavlja nastavak sednice Odbora od 18. jula ove godine na kojoj je Odbor već razmatrao činjenice o eventualnom nezakonitom postupanju VOA u slučaju pripadnika koji su se obratili organima nadzora.

Odbor za kontrolu službi bezbednosti prihvata nalaze iz izveštaja Generalnog inspektora službi kojim su utvrđene nepravilnosti u postupanju VOA prema pojedinim pripadnicima, kao i veći deo preporuka Zaštitnika građana. Članovi Odbora izrazili su rezervu prema delu nalaza i preporuka Zaštitnika građana u jednom od slučajeva, smatrajući da u istom ne postoji dovoljno elemenata na osnovu kojih bi se utvrdilo nepravilno postupanje Agencije prema ovom pripadniku. Odbor takođe zauzima stav da prekomande profesionalnih vojnih lica u načelu predstavljaju sastavni deo vojničke profesije, te stoga ne bi trebalo da budu prevashodni osnov za obraćanje Zaštitniku građana i drugim organima kontrole.

Vojnoobaveštajna agencija je pokazala konstruktivan i otvoren pristup tokom nadzorne posete članova Odbora, kojima je omogućila uvid u kompletnu dokumentaciju i nesmetan razgovor sa pripadnicima Agencije koji su se obraćali organima kontrole.

Nadzornom posetom VOA Odbor je zaokružio prvi ciklus nadzornih poseta službama bezbednosti u skladu sa Planom rada Odbora. Nakon usvajanja zapisnika nadzornih poseta na sednici Odbora u septembru mesecu Odbor će detaljnije informisati javnost o rezultatima nadzora u skladu sa Odlukom Odbora o obavljanju neposrednog nadzora nad radom službi bezbednosti i u skladu sa odredbama Zakona o tajnosti podataka.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4