Ponedeljak, 14. septembar 2009.

Narodna skupština obeležava Dan demokratije

Narodna skupština Republike Srbije obeležava Dan demokratije, 15. septembar, objavljivanjem poruke posvećene demokratiji na veb sajtu Narodne skupštine Republike Srbije.Narodna skupština Republike Srbije obeležava Dan demokratije, 15. septembar, objavljivanjem poruke posvećene demokratiji na veb sajtu Narodne skupštine Republike Srbije.

DEMOKRATIJA

Danas nam izgleda da se istorija posle dugog lutanja i opasnih eksperimenata, odlučila za demokratiju kao dugotrajni i univerzalni oblik političkog uređenja. Ujedinjene nacije, koje okupljaju skoro sve države sveta, može se reći celokupno čovečanstvo, odredile su dan za proslavu demokratije.

Ali demokratska svečanost ne znači slavlje nakon uspešno završenog posla. Demokratija nije završni oblik političkog života, već je stalnim obnavljanjem novim generacijama živi proces, kao traganje za sve boljim i dostojnim životom. Demokratija omogućuje širenje slobode na sve do sada marginalizovane grupe, na uvažavanje posebnih potreba ljudi i svih vidova različitosti. Suzbijanjem diskriminacije i netolerancije demokratija proširuje horizonte slobode.

Iako najveći broj ljudi u svetu danas vidi demokratiju kao političku slobodu građana: da govore, da kritikuju i da se udružuju; da su pred zakonom jednaki, da slobodno biraju svoje predstavnike u vlasti, da slobodno izgrađuju svoju ličnost, demokratija je danas više od toga.

Ona je razvojni proces,koji podrazumeva stalno napredovanje i širenje slobode, stalne inovacije u saobraćaju građana jednih sa drugima i sa institucijama, ona podrazumeva participaciju građana u donošenju odluka koje ih se neposredno tiču, pronalaženje oblika saradnje različitih segmenata drušzva, razvoj socijlnog i političkog dijaloga.

Demokratija je poredak koji obezbeđuje jednakost i dostojanstvo građana, kojima je poveren suverenitet, kao izvor najvažnijih odluka koje se tiču opšteg dobra. Ljudska i građanska prava standardizovana su i tiču se ne samo političkih već i ekonomskih i kulturnih prava svih građana.

Današnja Srbija je slobodna, demokratska, sekularna republika, sa institucijama, zakonima i poliitičkom praksom koji su standardizovani u Ujedinjenim nacijama, Savetu Evrope i drugim međunarodnim organizacijama. Ona je danad punopravni član svih opštih demokratskih međunarodnih organizacija i svoje zakonodavstvo stalno prilagođava međunarodnim standardima. Srbija je država svih građana, različitih nacionalnosti i različitih kulturnih identiteta i njena demokratičnost ogleda se i u nastojanju da to bogatstvo različitosti unapređuje razvojem tolerancije i ravnopravnosti.

Uzimajući u obzir dugo istorijsko iskustvo sveta sa demokratijom, naša je demokratija mlada i nedovoljno razvijena i porebni su joj prijatelji. Politički faktori moraju da iskoriste narodno opredeljenje za demokratiju, da razvijaju demokratski duh, da jačaju demokratske institucije, da što više gražana uključuju u društvene reforme, da stvaraju sredinu za ekonomski razvoj i bolji život, uz društvenu solidarnost sa najugroženijim, a iznad svega da šire poverenje u slobodno i pravedno društvo.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1