Petak, 20. april 2012.

Narodna skupština na Konferenciji članova Odbora za evropske poslove zemalja članica EU

Potpredsednica Narodne skupštine i članica Odbora za evropske integracije Gordana Čomić učestvovaće na 47. COSAC-u, Konferenciji članova Odbora za evropske poslove zemalja članica Evropske unije, koji se održava od 22. do 24. aprila 2012. godine u Kopenhagenu, u okviru danskog predsedavanja EU.


Na Konferenciji će biti reči o 20 godina slobodnog kretanja robe, ljudi, usluga i kapitala, održivom i inkluzivnom rastu u Evropi, digitalnom jedinstvenom tržištu, jednistvenom tržištu usluga i punoj primeni Direktive o uslugama, kao i o održivom rastu i promovisanju prelaska na ekonomiju sa efikasnim korišćenjem resursa u Evropi.

47. COSAC okupiće preko 100 predstavnika parlamenata zemalja članica EU i zemalja kandidata za članstvo, kao i predstavnika institucija EU, a Narodna skupština prvi put učestvuje na ovakvom skupu, nakon što je Srbija dobila status kandidata.