18. maj 2017. Međunarodna radionica „Saradnja evropskih parlamentaraca u borbi protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“

18. maj 2017. Međunarodna radionica „Saradnja evropskih parlamentaraca u borbi protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“

Četvrtak, 18. maj 2017.

Međunarodna radionica „Saradnja evropskih parlamentaraca u borbi protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“

U Domu Narodne skupštine otvorena je međunarodna radionica „Saradnja evropskih parlamentaraca u borbi protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“, u saradnji sa fondacijom „Human Trafficking“ iz Velike Britanije, a na kojoj su učestvovali poslanici parlamenata Rumunije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Velike Britanije i Srbije.


Meho Omerović, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije istakao je da je radionica organizovana u cilju interparlamentarne saradnje, kako bi se iskoristili zajednički kapaciteti svih učesnika i dao lični doprinos u borbi protiv trgovine ljudima. „Borba protiv trgovine ljudima je globalni problem, zahteva širok i organizovan odgovor koji podrazumeva interresornu, regionalnu i međunarodnu saradnju“, naglasio je Omerović.

Nj.E. Denis Kif (Denis Keefe), ambasador Velike Britanije u Srbiji, naveo je da, kada je u pitanju trgovina ljudima, poslanici imaju ključnu ulogu u procesu pokretanja debate i upoznavanja javnosti sa ovim problemom, jer je to, kako je rekao, jedini i pravi način za pronalaženje rešenja. Kif je naveo da kao model za borbu protiv trgovine ljudima može poslužiti Zakon o modernom ropstvu koji je donet u Velikoj Britaniji, i koji je umnogome pomogao da se prepozna, suzbije i najoštrije osudi ova vrsta kriminala.

U uvodnom obraćanju, prisutnima se obratio i Antoni Stin (Anthony Steen), predsednik „Human Trafficking Foundation“ koji je naglasio da se kroz parlamentarne aktivnosti na najbolji način može pristupiti rešavanju problema trgovine ljudima. On je dodao da se uspeh ove fondacije ogleda u saradnji nevladinih organizacija sa vladinim sektorom. U svom obraćanju osvrnuo se i na činjenicu da države koje tvrde da nemaju problem sa trgovinom ljudima i njihovom eksploatacijom, zapravo ne žele da uvide problem u vezi sa tim. Naveo je da se pre deset godina, kada je fondacija počela sa radom, u Velikoj Britaniji tvrdilo da trgovina ljudima ne postoji, dok se danas smatra da je broj žrtava na godišnjem nivou 12 000, a na svetskom nivou ta brojka dostiže 20 miliona.

Nakon uvodnih reči na radionici, narodni poslanici iz Rumunije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, izneli su podatke o broju presuda, policijskoj aktivnosti, žrtvama koje su se vratile i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima, uključivanju nevladinih organizacija i svesti šire javnosti, kao i uključenosti zakonodavne i izvršne vlasti u borbu protiv trgovine ljudima. Učešće u radionici uzeli su predstavnici Kancelarije Ujedinjenih nacija za pitanje droge i kriminala, kao i predstavnici resornih ministarstava, sudova i nevladinih organizacija.

Učesnici radionice u diskusiji su govorili o primerima dobre prakse i koracima koje je potrebno preduzeti, kako bi se uspostavili slični modeli rada u parlamentima i parlamentarnim odborima koji se bave ovim pitanjem, unapređenju zakonskih propisa, unapređenju međunarodne saradnje i važnosti zajedničkog delovanja regiona, a sve u cilju suzbijanja ove moderne vrste ropstva.

Zaključci doneti na međunarodnoj radionici odnosili su se na uspostavljanje mreže za region Zapadnog Balkana , odnosno osnivanja interparlamentarnog odbora za borbu protiv trgovine ljudima zemalja Zapadnog Balkana, čiji članovi će biti, pored pomenutih zemalja i parlamentarci Makedonije.

Video

Četvrtak, 18. maj 2017. | Međunarodna radionica „Saradnja evropskih parlamentaraca u borbi protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“ 18.05.2017.P U S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Četvrtak, 24. maj

Ceo kalendar događaja