Narodni poslanik

MILOŠ PARANDILOVIĆ

Izborna lista

Boško Obradović - Srpski pokret DVERI - POKS - Miloš Parandilović - Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije

Poslanička grupa

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

Politička stranka

- (-)

Datum potvrđivanja poslaničkog mandata

01.08.2022.

Godina rođenja

1989.

Zanimanje

spec. struk. inž. građevinarstva

Mesto prebivališta

Priboj