12. april 2016. Treći sastanak Odbora za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije i Srbije u Briselu

12. april 2016. Treći sastanak Odbora za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije i Srbije u Briselu

Utorak, 12. april 2016.

Kopredsedavajući zajedničkog Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU-Srbija dr Vladimir Orlić na Trećem sastanku Odbora za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije i Srbije

Danas se u Briselu održava treći sastanak Odbora za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije i Srbije.


Ispred Narodne skupštine sastanku prisustvuje kopredsedavajući zajedničkog Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU-Srbija, dr Vladimir Orlić.

U prvom delu sastanka, u obraćanju predstavnika Evropske komisije i šefa pregovaračkog tima Srbije rečeno je da pripreme za pregovore nesmetano teku, da je Srbija pokazala izuzetnu solidarnost i spremnost za učešće u rešavanju aktuelne migrantske krize, kao i posvećenost i saradnju u pregovorima sa Prištinom.

Orlić je informisao prisutne o zakonodavnim i nadzornim aktivnostima Narodne skupštine, radnih tela i samih narodnih poslanika u prethodnoj godini. Poseban akcenat stavljen je na raspravu o zakonskim predlozima, uključivanju predstavnika udruženja građana u zakonodavni i nadzorni proces i ulozi Narodne skupštine u procesu pregovora sa Evropskom unijom. Izraženo je zadovoljstvo povećanim učešćem radnih tela Narodne skupštine u razmatranju pregovaračkih pozicija i akcionih planova, kao i stalnim dijalogom sa predstavnicima udruženja građana.

U nastavku prvog dela sastanka razgovaralo se o reformi javne uprave i javnih finansija, lokalnoj samoupravi, regionalnoj saradnji, spoljnoj i bezbednosnoj politici. U drugom delu sastanka razgovaraće se o ispunjenosti ekonomskih kriterijuma i implementaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.