2. april 2021. Onlajn sastanak sa predstavnicima programa SIGMA

2. april 2021. Onlajn sastanak sa predstavnicima programa SIGMA

Petak, 2. april 2021.

Jelena Žarić Kovačević i dr Muamer Bačevac razgovarali sa predstavnicima programa SIGMA

Predsednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i članica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Jelena Žarić Kovačević i predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova dr Muamer Bačevac, održali su onlajn sastanak sa predstavnicima programa SIGMA (Podrška unapređenju vladavine i upravljanja) Gregorom Virantom i Davidom Šilom.


SIGMA program predstavlja zajedničku inicijativu Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske komisije, čija je osnovna uloga pružanje podrške jačanju javnih uprava i sprovođenju reformi upravljanja u državama kandidatima za pristupanje EU.

Na sastanku je bilo reči o odnosu Narodne skupštine i Zaštitnika građana, posebno po pitanju uloge Narodne skupštine u pružanju podrške instituciji Zaštitnika građana u vršenju delotvornog nadzora nad izvršnom vlasti i nad organima javne uprave.

Jelena Žarić Kovačević je sagovornicima ukazala na postupak razmatranja godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana, koji on podnosi Narodnoj skupštini, u kojem su navedeni podaci o njegovim aktivnostima u prethodnoj godini, podaci o uočenim nepravilnostima u radu ili nedostacima u organima javne uprave, kao i predlozi za otklanjanje tih nedostataka.

Ona je navela da Zaštitnik građana izveštaj za prethodnu godinu podnosi do 15. marta tekuće godine, a da ga najpre razmatraju dva nadležna Odbora – za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravi i za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova. Kada se razmatra godišnji izveštaj, na sednici Odbora prisustvuje i Zaštitnik građana, navela je Žarić Kovačević, i dodala da Odbor utvrđuje Predlog zaključka povodom razmatranja izveštaja, koji zatim upućuje Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Jelena Žarić Kovačević je istakla u razgovoru da je veoma bitno da Zaštitnik građana bude vidljiva i prepoznatljiva institucija za građane, i da Narodna skupština, kroz vršenje svoje kontrolne uloge, doprinosi jačanju same institucije Zaštitnika građana. Pored razmatranja godišnjeg izveštaja, Narodna skupština ima i druge kontrolne mehanizme, kao što su: poslanička pitanja, razmatranje informaciju o radu ministarstava, javna slušanja, održavanja sednica odbora van sedišta Narodne skupštine, interpelacija o radu Vlade, navela je ona.

Dr Muamer Bačevac je naveo da Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova ima veoma dobru i sadržajnu saradnju i niz aktivnosti sa Zaštitnikom građana, pored razmatranja godišnjeg izveštaja o radu. On je istakao da su održavani sastanci, na kojima su prisustvovali i predstavnici državne uprave, baš u vezi problema i preporuka na koje je ukazivao Zaštitnik građana u svom izveštaju, kao što su pitanje službene upotrebe jezika i pisma pripadnika manjinskih zajednica i sprečavanje nasilja nad ženama. Bačevac je istakao i da je Odbor održavao javna slušanja i sednice van sedišta Narodne skupštine na teme koje se tiču nalaza i preporuka Zaštitnika građana.

Žarić Kovačević i Bačevac su u razgovoru istakli i da se, prema Izveštaju o radu Zaštitnika građana za 2019. godinu, navodi da u čak 97 odsto slučajeva, preporuke i data mišljenja Zaštitnika građana, koji nisu pravno obavezujući, organi uprave uzimaju u obzir i postupaju po njima.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
četvrtak, 18. avgust
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja