Sreda, 5. maj 2004. - Petak, 21. maj 2004.

Jedanaesta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković sazvao je Jedanaestu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, za sredu, 5. maj, sa početkom u 10 časova.


Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković sazvao je Jedanaestu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, za sredu, 5. maj, sa početkom u 10 časova.

Za ovu sednicu Narodna skupština je usvojila sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita, koje je podnela Vlada Republike Srbije,
2. Predlog zakona o osiguranju, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
3. Predlog zakona o dopuni Zakona o Narodnoj banci Srbije, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
4. Predlog zakona o dopuni Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
6. Predlog zakona o izmenama i dopunbama Zakona o akcizama, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
8. Predlog zakona o registraciji privrednih subjekata, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
9. Predlog zakona o Agenciji za privredne registre, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima, koji je podnela Vlada Republike Srbije.

Pre otvaranja pretresa, Narodna skupština je konstatovala da je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabran, narodnom poslaniku Vuku Draškoviću, izabranom sa Izborne liste Srpski pokret obnove-Nova Srbija-Vuk Drašković-Velimir Ilić, danom podnošenja ostavke.

Prvog dana rada, Narodna skupština je vodila zajednički načelni pretres o predlozima zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita i o osiguranju, predlozoma zakona o dopuni Zakona o Narodnoj banci Srbije o Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

Drugog dana rada (7. maj) Narodna skupština je zaključila zajednički načelni pretres o predlozima zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita i zakona o osiguranju, predlozima zakona o dopuni Zakona o Narodnoj banci Srbije i Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

Trećeg dana rada (10. maj) Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita i započela pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o osiguranju.

Narodna skupština je konstatovala da je Dragan Maršićanin podneo ostavku na funkciju monistra privrede u Vladi Republike Srbije.


Na početku četvrtog dana rada (11. maj) Narodna skupština je konstatovala potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Blagici Kostić, izabranoj sa Izborne liste Srpki pokret obnove-Nova Srbija-Vuk Drašković-Velimir Ilić.

Narodna skupština je okončala pretres o amandmanima podnetim na Predlog zakona o osiguranju i na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

U nastavku rada, Narodna skupština je započela zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Petog dana rada (12. maj) Narodna skupština je zaključila zajednički načelni pretres o predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i započela pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama.

Šestog dana rada (13. maj) Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

U popodnevnom delu rada, Narodna skupština je otvorila zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o registraciji privrednih subjekata i Predlogu zakona o Agenciji za privredne registre.

Sedmog dana rada (17. maj), Narodna skupština je zaključila zajednički načelni pretres o predlozima zakona o registraciji privrednih subjekata i o Agenciji za privredne registre i otvorila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o registraciji privrednih subjekata.

Osmog dana rada (18. maj) Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o registraciji privrednih subjekata i o Predlogu zakona o agenciji za privredne prestupe.

Narodna skupština je, u nastavku rada, obavila pretres u načelu i u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima.

Pošto je završena rasprava o svim tačkama dnevnog reda Jedanaeste sednice, predsednik Narodne skupštine Predrag Marković je odredio Dan za glasanje u petak, 21. maj 2004. godine, u 10 časova.

U Danu za glasanje (21. maj) Narodna skupština je usvojila u celini Predlog zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita, Predlog zakona o osiguranju, Predlog zakona o dopuni Zakona o Narodnoj banci Srbije i Predlog zakona o dopuni Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Narodna skupština je, takođe, usvojila u celini Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Predlog zakona o registraciji privrednih subjekata, Predlog zakona o Agenciji za privredne registre i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima.

Pošto je Narodna skupština obavila glasanje o svim zakonskim predlozima iz dnevnog reda sednice, predsednik Predrag Marković je zaključio Jedanaestu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2