Četvrtak, 13. jul 2017.

Izjava predsednika Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova povodom nasilja u porodici koja su se dogodila u centrima za socijalni rad

Dva poslednja događaja sa smrtnim ishodom koja su se dogodila u centrima za socijalni rad, posledica su dugotrajnog nasilja u porodici. U oba slučaja izvršioci su bili poznati policiji i osuđivani zbog različitih krivičnih dela. Ipak, njihova namera i plan da učine nasilje, nije bila na vreme prepoznata i sprečena.


Posledice koje su nastupile ovim nasiljem, kao i način na koji je ono izvršeno, govore o pogoršanju situacije i nagomilanim problemima na koje institucije nisu adekvatno reagovale ili nisu mogle da reaguju. Da li je to bilo moguće i da li su sve institucije postupile u skladu sa svojim nadležnostima, ostaje da se utvrdi. Posebno se postavlja pitanje po kom osnovu se počiniocu nasilja u Centru za socijalni rad Rakovica dozvolilo da svake srede dolazi u prostorije centra, iako su i sami zaposleni ukazivali da su izloženi maltretiranju i strepili za svoju bezbednost i zašto na to niko nije reagovao.

Iako smo kao država u poslednje vreme učinili dosta na obezbeđivanju zakonskog okvira kroz usvajanje Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i izmene i dopune Krivičnog zakonika, očigledno je da to nije dovoljno. Država mora uspostaviti efikasnije mehanizme da se suprostavi nasilnicima. Pre svega moramo što hitnije krenuti sa primenom usvojenih zakona, bez odlaganja. Sve službe moraju što bliže sarađivati i to polazeći od konkretnih slučajeva i razmatrajući situaciju na dnevnom nivou. Poslednji događaji su pokazali da nije dovoljno propisati stroge kazne, jer počinioce porodičnog nasilja to očigledno neće sprečiti da svoju nameru realizuju, već treba učiniti sve da se nasilje na vreme prepozna i spreči od strane nadležnih institucija. Prevencija je najvažnija, a prva naznaka porodičnog nasilja mora biti alarm, kako za žene koje su tom nasilju izložene, tako i za institucije.

Počinioci nasilja u porodici moraju biti sprečeni da realizuju svoje namere. Očigledno je da centri za socijalni rad nisu adekvatno pripremljeni da odgovore na ove zahteve. Očigledno je i da to ne može biti samo njihov posao, već da im se mora pružiti veća podrška u smislu kadrovskih kapaciteta, boljeg obezbeđenja, ali i boljih obuka stručnjaka koji u tim centrima rade.

Nažalost, tragični događaji koji su se dogodili u poslednje vreme, ali koji se dešavaju i čitav niz godina unazad, oslikavaju našu realnost i narušene porodične odnose. Zato je porodično nasilje društveni problem i zahteva hitne mere i odgovorno postupanje institucija.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1